1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte pregled i izaberite stavku Prikaži sve zadatke .


 

Kada su aktivni zadaci pokrenuti, možete da kliknete na zadatke u pozadini koji su pokrenuti da biste prikazali zadatke.

Videćete sve zadatke kreirane za ovu organizaciju.
2

Kliknite na zadatak da biste pregledali tok i status ili možete odabrati nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme "X" da biste zaustavili aktivni zadatak.
  • Da biste pregledali greške, kliknite na dugme "Izvezi greške" u CSV .