1

Prijavite se u Control Hub, a zatim idite na " Pregled" i u okviru "Brze veze" izaberite stavku " Zadaci organizacije".


 

Kada su aktivni zadaci pokrenuti, možete da kliknete na pozadinski zadaci koji su pokrenuti da biste videli zadatke.

Vidite sve zadatke kreirane za ovu organizaciju.
2

Kliknite na zadatak da biste pregledali napredak i status ili izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste zaustavili aktivan zadatak, kliknite na X.
  • Da biste pregledali greške, kliknite na Izvezi greške u CSV .