1

Prijavite se na Control Hub , zatim idite na Pregled i ispod Brze veze , odaberite Organizacijski zadaci .


 

Kada su aktivni zadaci pokrenuti, možete kliknuti na Pozadinski zadaci se izvršavaju za pregled zadataka.

Vidjet ćete sve zadatke kreirane za ovu organizaciju.
2

Kliknite zadatak da pregledate napredak i status ili odaberite jedno od sljedećeg:

  • Da biste zaustavili aktivni zadatak, kliknite X.
  • Za pregled pogrešaka kliknite Izvezite pogreške u CSV .