1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.comsustavu idite na Pregled i kliknite Prikaz svih zadataka .


 

Kada se izvode aktivni zadaci, možete kliknuti na Pozadinski zadaci koji se izvode za prikaz zadataka.

Vidjet ćete sve zadatke stvorene za ovu organizaciju.
2

Kliknite zadatak da biste pregledali napredak i status ili možete odabrati nešto od sljedećeg:

  • Da biste zaustavili aktivni zadatak, kliknite na X.
  • Da biste pregledali pogreške, kliknite na Izvezi pogreške u CSV .