1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do příkazu Přehled a klepněte na tlačítko Zobrazit všechny úkoly .


 

Pokud jsou spuštěny aktivní úlohy, můžete klepnutím na spuštěné úlohy na pozadí zobrazit úlohy.

Zobrazí se všechny úkoly vytvořené pro tuto organizaci.
2

Kliknutím na úkol zkontrolujte průběh a stav nebo můžete zvolit jednu z následujících možností:

  • Chcete-li zastavit aktivní úlohu, klikněte na X.
  • Chcete-li zkontrolovat chyby, klepněte na položku Exportovat chyby do csv .