1

Přihlaste se k centru Control Hub a přejděte na Přehled a klikněte Zobrazit všechny úkoly .


 

Když jsou spuštěny aktivní úlohy, můžete kliknout na Úlohy na pozadí jsou spuštěny úkoly zobrazíte.

Zobrazí se všechny úlohy vytvořené pro tuto organizaci.
2

Kliknutím na úlohu zkontrolujte průběh a stav, nebo zvolte jednu z následujících možností:

  • Chcete-li zastavit aktivní úlohu, klikněte na možnost X.
  • Chcete-li zkontrolovat chyby, klikněte na možnost Exportujte chyby do CSV .