1

מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל סקירה כללית ולחץ על הצג את כל המשימות .


 

כאשר משימות פעילות פועלות, באפשרותך ללחוץ על משימות רקע הפועלות כדי להציג את המשימות.

אתה רואה את כל המשימות שנוצרו עבור ארגון זה.
2

לחץ על משימה כדי לסקור את ההתקדמות והמצב או לבחור אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצור משימה פעילה, לחץ על X.
  • כדי לסקור שגיאות, לחץ על ייצוא שגיאות ל- CSV .