1

Gå til Oversikt i kundevisningen i https://admin.webex.com, og klikk deretter Vis alle aktiviteter .


 

Når aktive oppgaver kjører, kan du klikke Bakgrunnsoppgaver som kjører for å vise oppgavene.

Du ser alle oppgavene som er opprettet for denne organisasjonen.
2

Klikk en aktivitet for å gå gjennom fremdriften og statusen, eller velg ett av følgende:

  • Hvis du vil stoppe en aktiv oppgave, klikker du på X.
  • Hvis du vil se gjennom feil, klikker du Eksporter feil til CSV .