1

Idite i https://settings.webex.comizaberite opciju "> pozivanje".

2

Idite na poziv na čekanju i uključite preklopnik.

3

Kliknite na Sačuvaj.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na poziv na čekanju i uključite preklopnik.

3

Kliknite na Sačuvaj.