Webex za potrošače

Kontrolna tabla za pomoć relevantna je za vlasnike besplatnih naloga i za pretplate koje su kupljene putem veb lokacije  Webex.com.


Cene i poređenje funkcija dostupnih u različitim planovima potražite na stranici Cene i planovi.


Članci su grupirani u tri odeljka:

  • Besplatni planovi – podešavanje naloga, korišćenje besplatnih funkcija
  • Upravljanje nalogom – upravljanje Webex pretplatom
  • Propisi u zemlji – porez i uslovi za pretplatu, ako postoje


Jeste li na dobrom mestu?
Ova kolekcija pomoći nije namenjena za naloge velikog preduzeća ili naloge koji su kupljeni preko Odeljenja za prodaju.

  • Webex za potrošače
menu icon