Webex för konsumenter

Denna hjälpinstrumentpanel är relevant för användare med kostnadsfria konton och prenumerationer som köpts via Webex.com.


Det finns information om prissättning och en jämförelse av funktioner i olika planer på sidan Planer och priser.


Artiklarna grupperas i tre avsnitt:

  • Kostnadsfria planer – kontokonfiguration med dina kostnadsfria funktioner
  • Kontohantering – hantera din Webex-prenumeration
  • Landsspecifika bestämmelser – skatte- och prenumerationskrav i förekommande fall


Är du på rätt plats?
De här hjälpartiklarna är inte relevanta för företagskonton eller konton som köpts via försäljning.

  • Webex för konsumenter
menu icon