Om du deltog i eller missade ett möte, en händelse eller en utbildningsmöte och vill titta på en inspelning av det, kan värden dela en länk till inspelningen. Kontakta värden om du inte får länken.

1

Välj inspelningar till vänster navigeringsrad.

sidan mina inspelade möten kan du se inspelningar för alla Webex möten, händelser och utbildnings sessioner som du har varit värd för och spelade in.

Mina inspelade möten
2

För att spela upp en inspelning klickar du på inspelningens namn.

3

Om du använder WBS 33.9 eller senare kan du Visa eller dölja panelerna när du spelar upp en Webex mötes-eller händelse inspelning i MP4-format:

  • Välj Mötes deltagare för att visa eller dölja Mötes deltagar panelen.
  • Välj chatt för att visa eller dölja panelen chatt.
  • Välj omröstning för att visa eller dölja panelen omröstningar .
  • Välj f \ a för att visa eller dölja f? en panel i en Webex Events inspelning.
4

För att påskynda eller sakta ner inspelningen ändrar du uppspelnings hastigheten.

5

Hämta en inspelning genom att välja Hämta hämtning .


 

Beroende på dina webbplats inställningar kan du kanske inte hämta inspelningar.

6

För att dela en länk till inspelningen väljer du dela delning.

7

För att redigera namn och beskrivning av inspelningen, eller utelämna panelerna och avskriften, väljer du Redigera redigering.


 

Att utesluta utskrift är endast tillgängligt för videocentrerade MP4-inspelningar.