Beteende av övningssessioner under webbsingarer

Webbsnakar är för närvarande tillgängliga på version 41.4 och senare webbplatser.

Du kan använda en övningssession i webbsinarer för att låta produktionsteam (värd, cohosts och panelmedlemmar) träna på ett webbsinar. Övningssessioner har följande funktioner.

 • Endast värden kan starta och avsluta en övningssession. De produktionsteam deltar automatiskt i webbsinar eller genom att ange webbsinar. övningssession.

 • Värden kan schemalägga ett webbsinar för att automatiskt öppna ett övningssession när webbsinaren startar.

 • De produktionsteam inte kan återansluta till det huvudsakliga webbsinget när en övningssession är öppen.

 • Deltagarna i ett webbsinar kan inte se eller höra några aktiviteter som sker i övningssession, men de kan chatta med alla och ställa frågor från värden och paneldelarna, beroende på hur värden har ställt in sinaprivilegier.

 • Deltagarna blir kvar i webbssinar medan en övningssession är öppen.

 • Om en produktionsteam medlem delar innehåll i huvudwebinar när de deltar övningssession, migrerar det delade innehållet till övningssession.

 • Om ett övningssession slutar när en produktionsteam-medlem delar innehåll kan deltagarna nu se det delade innehållet i det huvudsakliga webbsinaren.

 • Alternativet produktionsteam skicka chattmeddelanden till deltagare genom att välja Alla deltagare eller Alla itill: listruta.

 • Deltagare produktionsteam ta emot och svara Frågor och svar panelfrågor och chattmeddelanden som skickas av deltagare.

 • Omröstnings produktionsteam kan förbereda omröstningar samt testa att öppna och stänga omröstningsformulär.

 • Deltagarna kan inte visa några omröstningar som öppnas i övningssession.

Var värd för övningssessioner i webbsnakar

Webbsinar måste startas och endast du som värd kan starta och stoppa en övningssession.

1

I webbsinarfönstret väljer du Fler alternativ > Starta övningssession.

En banderoll visas i webbsinarfönstret som anger att du är i övningssession . De produktionsteam deltar automatiskt i övningssession. Deltagarna ser ett meddelande i webbsinarfönstret om att produktionsteam är i en övningssession.

2

Genomför övningssession. Öppna och dela presentationer eller förbered ett omröstningsformulär du vill att produktionsteam kan använda under det faktiska webbssinet.

Innan du avslutar en övningssession ska du stänga alla delade dokument, presentationer, whiteboards, webbinnehåll och öppna omröstningar som du inte vill dela med deltagarna ännu. Om du inte stänger delade objekt innan du avslutar en övningssession kan deltagarna visa de delade objekten när du avslutar övningssession.

3

I webbsinarfönstret väljer du Fler alternativ > Stoppa övningssession.


 

Från skrivbordsprogrammet Webex Meetings väljer du Avsluta inifrån ditt skrivbord i övningssession banderollen.