Hitta information värdnyckel din Webex-webbplats

Från Din Cisco Webex-webbplatsväljer du Möten och klickar sedan på rubriken för det möte som du är värd för.

Du kan värdnyckel avsnittet Mötesinformation i mötesinformationen.

Om du kopierar mötestabellerna genom att klicka på ikonen Kopiera kopieras inte värdnyckeln.

Hitta värdnyckel Microsoft Outlook

1

Öppna mötet som du har schemalagt med Webex-schemaläggaren i din Microsoft Outlook-kalender.


 

Möten i din Microsoft Outlook-kalender som inte schemalagts med Webex-schemaläggaren kommer inte att ha denna information.

2

I Webex-delen av menyfliken klickar du på värdinformation.

3

Klicka på OK för att stänga rutan.

Du kan också öppna mötesinformationen på din Webex-webbplats genom att klicka på länken längst ner på mötesinformationen.