Du kan öppna ett Webex utrymme på Webex eller skriv bords enheten när de är anslutna till Webex-appen. De kommentarer som du skapar sparas automatiskt i det utrymmet. En ögonblicksbild av din aktuella kommenterade presentation sparas i utrymmet som en PNG-fil. Alla personer i utrymmet kan få tillgång till kommentarerna och göra ytterligare ändringar. Mer information om hur du öppnar ett utrymme på en skiva finns i öppna ett space på ett Cisco Webex Board eller skriv bords proffs .


Denna artikel gäller inte för DX 70 och DX 80-enheter.

Om du inte är ansluten via Webex-appen kan du spara kommentarerna genom att skapa ett nytt Webex-utrymme för detta.

1

Dela din bärbara dator eller mobil telefonens skärm på enheten. Läs den här artikeln för information om att göra det trådlöst och den här artikeln om du använder HDMI-kabel.2

När du är klar med kommentarerna trycker du på och skapar ett nytt utrymme. Om du trycker på hemknappen visas texten Spara ditt arbete på startskärmen, och du har också möjlighet att spara ditt arbete därifrån.

3

Välj de personer som du vill lägga till i utrymmet. Deltagare som är anslutna till Webex kortet eller skriv bords enheten väljs automatiskt. Du kan lägga till andra personer genom att trycka på Lägg till mottagare.

4

Tryck på bockmarkeringen för att slutföra processen.