När du är ansluten till datorn kan Cisco Webex Desk Camera fungera som indataenhet för video och ljud i Webex och Webex Meetings.


Innan du använder kameran till ett Webex meeting eller samtal ska du stänga eventuella andra appar som kan använda din kamera.

Du kan använda din kamera under videosessioner i Cisco Webex Meetings så att de andra deltagarna kan se dig. Du kan välja kameran antingen innan du ansluter till mötet eller under ett möte.

Innan du börjar

  • Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

  • Anslut kameran till datorn.

1

Välj kameran som videoingång.

  1. Klicka på listrutepilen på knappen Stoppa video eller Starta video.

  2. Välj Cisco Webex Desk Camera.

2

Välj kameran som indataenhet för ljud.

  1. Klicka på listrutepilen på knappen Ljud av eller Slå på ljud.

  2. Välj Mikrofon (Cisco Webex Desk Camera).

Om du använder Webex kan du använda kameran när du samarbetar med dina medarbetare och kollegor.

Innan du börjar

  • Stäng eventuella appar som kan använda din kamera.

  • Anslut kameran till datorn.

1

Klicka på ikonen Inställningar.

2

Klicka på Kamera i fönstret Inställningar.

3

Välj Cisco Webex Desk Camera i listrutan Kamera.

4

(Valfritt) Klicka på Ändra virtuell bakgrund och välj en suddig eller virtuell bakgrund som du vill använda.

5

Gå till fliken Högtalare och mikrofon i fönstret Inställningar.

6

Välj Mikrofon (Cisco Webex Desk Camera) i listrutan Mikrofon.

Du kan konfigurera att Webex ska använda mikrofonen på kameran som standardljudenhet för samtal och möten.

Innan du börjar

Anslut kameran till datorn.

1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Ljud.

2

Välj Mikrofon (Cisco Webex Desk Camera) i listrutan Mikrofon.

3

(Valfritt) Justera ingångsnivån genom att dra volymreglaget åt vänster eller höger.

4

Klicka på Spara.

Du kan konfigurera att Webex ska använda Cisco Webex Desk Camera som standardkamera för videosamtal och möten.

Innan du börjar

Anslut kameran till datorn.

1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar > Video.

2

Välj Cisco Webex Desk Camera i listrutan Kamera.

3

(Valfritt) Klicka på Ändra virtuell bakgrund och välj en suddig eller virtuell bakgrund som du vill använda.

4

Klicka på Spara.