Många inställningar och funktioner är aktiverade som standard. Men du kan anpassa dem så de bättre passar dina behov.

Om en inställning har en låsikon kan du inte ändra den. Om du vill låsa upp inställningarna kontaktar du din administratör.

Du kan ändra ljudet som din telefon använder för inkommande samtal.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Ringsignal och volym.

4

Tryck på en ringsignal.

Om telefonens ringsignal är för hög eller låg när du får ett inkommande samtal kan du ändra ringsignalsvolymen. Ändringar av ringsignalens volym påverkar inte din ljudnivå i ett samtal.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Ringsignal och volym.

4

Använd skjutreglaget för att justera volymen.

Du kan ändra visningsspråket så att telefonen visar meddelanden på ditt modersmål.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Språk.

4

Tryck på ett språk.

Du kan ändra tidszonen om den är fel.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Tryck på Inställningar.

3

Bläddra genom menyn och tryck på Tidszon.

4

Tryck på en tidszon.

Om du vill göra visningen mer bekväm kan du justera telefonens standardljusstyrka.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Dra skjutreglaget för att justera skärmens ljusstyrka.

Sätt din enhet i vänteläge när du är borta från skrivbordet. Detta hjälper till att spara energi och förlänga enhetens livslängd.

Telefonen vaknar när du får ett samtal eller rör vid LED-skärmen. Du kan inte aktivera enhetens viloläge under ett aktivt samtal.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Tryck på Inställningar.

3

Välj Vänteläge.

Om telefonen befinner sig i viloläge måste du aktivera den innan du kan ringa ett samtal eller använda en funktion.

Beroende på enhetens konfiguration gör du något av följande:

  • Trycker på telefonens skärm.
  • Ansluter en HDMI-kabel.
  • Startar en trådlös delning
  • Går in i rummet med hjälp av datorn.
  • Tar emot ett samtal eller en avisering om ett kommande möte.

Beroende på hur nätverket har konfigurerats kan du använda din telefon i personligt läge. Med det personliga läget ser du din personliga kalender snarare än rummets kalender på dina möten. Du kan även samarbeta med dina medarbetare i ett personligt mötesutrymme.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Innan du börjar

Få inloggningsuppgifter för Cisco Webex-inställningar.

1

Om din enhet ansluter till ditt telefonnätverk ska du göra en fabriksåterställning på den. Knacka på enhetsnamnet i övre vänstra hörnet och navigera till Inställningar > Återst. Bekräfta återställningen.

2

Skapa en ny enhet från Inställningar för Cisco Webex (https://settings.webex.com/). Välj Mina enheter > Generera aktiveringskod.

3

Gå igenom inställningsguiden på din telefon. När du kommer till Välj en samtalstjänst väljer du Cisco Webex och anger din aktiveringskod.

Efter installationen kan du se din telefon i Inställningar för Cisco Webex under Mina enheter. Från den här sidan kan du ändra enhetsnamnet och inaktivera den.