Om din administratör har ställt in ditt konto med Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid visar möteslistan kommande Schemalagda Webex-möten, möten i personliga rum, möten från ett utrymme, samtal som du har schemalagt med en annan person och andra schemalagda möten. Om du inte har det ser du schemalagda Webex-möten och möten i personliga rum som har schemalagts via Microsoft Outlook (med Webex produktivitetsverktyg eller tillägg), Google Kalender (med tilläggsprogram) eller Webex-appens schemaläggare.

1

Gå till Möten och hitta mötet iMöten möteslistan. Du ser först möteslistan i dagvyn, som visar dina möten i realtid en enda dag.

Klicka på Lista om du vill se en sammanslagen lista över kommande möten för de kommande dagarna.

För att se dina kommande möten för nästa arbetsvecka klickar du på Arbetsvecka.

Om du vill se dina kommande möten för nästa vecka klickar du på Vecka.

Du kan välja ett specifikt datum i kalendern genom att klicka på det datum som du vill till vänster om Idag. Du kan visa möten för alla datum från 1 vecka i det senaste till 4 veckor i framtiden.

För att gå tillbaka till idag igen väljer du Idag.

2

Välj ett möte för att visa mötesinformationen, till exempel datum, tid, återkommande, plats, organisatör eller värd, möteslänk och vem som har accepterat, avvisat eller inte har svarat på mötesinbjudan.


 

Om du använder Hybrid-kalendertjänst kan du godkänna, acceptera preliminärt eller avvisa en inbjudan till ett möte som du bjudits in till via Mötesinformation.

Du kan delta i mötet direkt från Mötesinformation. Om mötet är kopplat till ett utrymme i Webex och du vill meddela alla att du är försenad eller om du vill lägga till en agendapost klickar du bara på Meddelande eller utrymmets namn (i blått).

Du kan se dina kommande möten och avtalade tider under en 24-timmarsperiod på den valda dagen.


Din möteslista är endast tillgänglig om din administratör har ställt in dig med Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

1

Gå till Möten för att se vilka möten du har schemalagt på en vald dag.


 

Om du går vidare till en annan dagsvy och sedan vill återgå till dagens vy trycker du bara på .

2

Svep uppåt för att se hela din möteslista för den dagen.


 

Om ditt möte är på väg att starta, tryck nu för att delta.

3

Tryck på ett möte för att visa mötesinformationen, till exempel datum, tid, återkommande möten, plats, organisatör eller värd och möteslänk. Du kan även ta reda på vem som har accepterat, avvisat eller inte har svarat på mötes inbjudan.


 

Om mötet är kopplat till ett utrymme i Webexkan du delta i mötet direkt från Mötesinformation. Om du vill meddela alla att du är försenad eller vill lägga till en agendapost knackar du bara på Meddelande eller utrymmets namn (i blått).

Du kan se dina kommande möten och avtalade tider under en 24-timmarsperiod på den valda dagen.


Din möteslista är endast tillgänglig om din administratör har ställt in dig med Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid.

1

Gå till Möten för att se vilka möten du har schemalagt på en vald dag.

2

Svep uppåt för att se hela din möteslista för den dagen.


 

Om ditt möte är på väg att starta, tryck nu för att delta.

3

Tryck på ett möte för att visa mötesinformationen, till exempel datum, tid, återkommande möten, plats, organisatör eller värd och möteslänk. Du kan även ta reda på vem som har accepterat, avvisat eller inte har svarat på mötes inbjudan.


 

Om mötet är kopplat till ett utrymme i Webex kan du skicka ett meddelande till utrymmet eller ansluta till mötet direkt från Mötesinformation. Du kanske är försenad eller vill lägga till en agendapost. Knacka bara Meddelande eller utrymmets namn (i blått).

Din möteslista visar kommande Webex-standardmöten, möten i personliga rum, teammöten, samtal som du har schemalagt med en annan person och andra schemalagda möten.


Din möteslista är endast tillgänglig om du använder Cisco Webex-kalendertjänst för hybrid och Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 eller Google Kalender för G Suite.

1

Gå till Möten och hitta mötet i möteslistan. Möteslistan visar dina möten i listvyn, vilket är en sammanslagen lista över dina kommande möten under de kommande dagarna. Dagens datum markeras med orange och när det är dags att delta i ett möte visas ett grönt fält bredvid mötet. Om mötet är associerat med ett utrymme visas dessutom utrymmesnamnet i blått bredvid mötet. Du kan gå direkt till utrymmet genom att klicka på det blåa utrymmesnamnet.

Klicka på månadsnamnet högst upp till vänster i möteslistan för att välja ett specifikt datum från kalendern så att möteslistvyn startar det datumet. Du kan visa möten för alla datum från 1 vecka i det senaste till 4 veckor i framtiden.

Om du vill visa listan som börjar med dagens datum igen väljer du Idag.

2

Välj ett möte för att visa mötesinformationen, till exempel datum, tid, återkommande, plats, organisatör eller värd, möteslänk och vem som har accepterat, avvisat eller inte har svarat på mötesinbjudan.


 

Om mötet är kopplat till ett utrymme i Webex och du vill meddela alla att du är försenad eller om du vill lägga till en agendapost klickar du bara på Meddelande eller utrymmets namn (i blått). Du kan endast delta i mötet från din rumslista.