1

Klicka på ditt konto i apprubriken profilbild.

2

Klicka på Redigera profil och gå sedan till avsnittet Visningsnamn.

3

Klicka på ditt namn och gör dina ändringar.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.

4

Klicka sedan på Spara.

1

I appens sidhuvud knackar du på profilbild.


 

På iPad går du till slutet av navigeringsraden och knackar på din profilbild.

2

Tryck på Profil och sedan på.

3

Tryck på ditt namn för att ändra det.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.

4

Tryck på Klar.

1

I appens sidhuvud knackar du på profilbild.

2

Tryck på Profil och sedan på.

3

Tryck eller tryck direkt på ditt namn för att ändra det.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.

4

Knacka sedan på Klar.

Klicka på din profilbild och klicka sedan på ditt namn.


 

Om du inte kan ändra ditt namn ska du kontakta din supportavdelning eftersom de troligen har angett det i syfte att göra det.