Administratörer

Administratörer hanterar en organisations interimistiska tolkningsplattform för Webex. De kan schemalägga sessioner, skapa dagordningar, tillhandahålla länkar till extern dokumentation, tilldela rollbehörigheter och mycket mer. Det kan finnas mer än en administratör i en organisation och en administratör bör ha viss kunskap och färdigheter. Läs guiden för administratörer för mer information och steg-för-steg-instruktioner.

Tolkar

Tolkare skapar onlinerum för ett visst språk, tillgängliga för deltagare som behöver översättning i realtid. Dessutom har de möjlighet att aktivera textning för hörselskadade eller döva deltagare. Läs guiden för tolkar för mer information och steg-för-steg-instruktioner.

Deltagare

Deltagarna kan få tillgång till en tolk som kan översätta en session i realtid på deltagarens önskade språk. De kan även chatta med andra deltagare och skapa mötesrum för separata diskussioner. Läs guiden för deltagare för mer information och steg-för-steg-instruktioner.