Din samtalshistorik på Webex Teams synkroniseras över de olika programmen. Så att du ser mötet du anslöt från din dator i din mobil samtalshistorik. Men Webex Teams för Windows och Mac har stöd för olika typer av samtal som gör det möjligt för dig att ringa någon på ett telefonnummer, som du inte kan se i webb-eller mobil programmen.

Gå till och välj alla för att visa alla samtal eller möten som du har haft eller Välj missade för att filtrera efter de som du har missat. Håll mus pekaren över en ingång och välj samtal för att ringa direkt från Samtalshistorik.


 

Du kan se om ett samtal var från någon annans arbets-eller mobil nummer och sedan ringa tillbaka till samma nummer. Om det inte finns något nummer under personens namn var det ett Webex Teams-samtal.

Möten visar en Webex-adress (till exempel bsong@<company name>. Webex.com) eller namnet på ett utrymme som du befinner dig i med två eller flera personer.

Samtal från andra personer som använder Webex Teams ger dig möjlighet att skicka ett meddelande eller ringa dem.

Men telefonsamtal från personer som inte använder Webex Teams ger dig bara möjlighet att återgå till samtalet.


 

Webex Teams har stöd för olika typer av samtal som gör det möjligt för dig att ringa och ta emot grundläggande telefonsamtal till personer utanför appen.

Gå till för att se alla Webex Teams-samtal eller möten du har haft. Om du har missat några visas de i rött. Tryck på en ingång för att returnera ett samtal direkt från samtalshistorik.


 

Du kan se om ett samtal har gjorts från någon annans arbets-eller mobil nummer och sedan ringa tillbaka till samma nummer. Om det inte finns något nummer under personens namn var det ett Webex Teams-samtal.

Möten visar en Webex-adress (till exempel bsong@<company name>. Webex.com) eller namnet på ett utrymme som du har två eller flera personer.

Gå till för att se alla Webex Teams-samtal eller möten du har haft. Tryck på senaste för att se de senaste sju dagarna av aktiviteten eller tryck missade för att se endast vad du har missat. Tryck på en ingång för att returnera ett samtal direkt från samtalshistorik.


 

Du kan se om ett samtal har gjorts från någon annans arbets-eller mobil nummer och sedan ringa tillbaka till samma nummer. Om det inte finns något nummer under personens namn var det ett Webex Teams-samtal.

Möten visar en Webex-adress (till exempel bsong@<company name>. Webex.com) eller namnet på ett utrymme som du har två eller flera personer.

Gå till och välj alla för att visa alla samtal eller möten som du har haft eller Välj missade för att filtrera efter de som du har missat. Håll mus pekaren över en ingång och välj samtal för att ringa direkt från Samtalshistorik.