Slacktid-ägare och-administratörer

Din Webex webbplats administratör måste Aktivera slacktid-integreringenoch din slacktid-ägare eller-administratör måste installera Cisco Webex Meetings-appen för slack så att Mötes medlemmar kan använda Webex Meetings-app i slack.

Om du inte har den senaste versionen av appen måste du använda samma installations anvisningar för att uppgradera appen så att du kan använda de senaste funktionerna.


Du kan använda /webexhelp-versionen för att kontrol lera program versionen.

Klicka på installera och följ anvisningarna.

Team ägare och administratörer kan anpassa sitt Teams slacktid-samtal så att team medlemmar alltid använder sina Webex personliga rum när de startar direkt möten.

1

Gå till din Team Sidan Inställningar

2

Intill Samtal klickar du på Expandera.

3

Se till att Aktivera samtal i Slack är markerat.

Markera kryss rutan Aktivera samtal i slack
4

Klicka på Cisco Webex Meetings.

5

Klicka på Spara.

Endast administratörer och ägare av slacktid-arbets ytan kan ställa in och återställa Webex-webbplatsen för arbets ytan.

Om din e-postadress till ditt slack skiljer sig från din Webex e-postadress måste du manuellt ställa in ditt personliga rum med kommandot/webexconfig-Set_Personal_Room [personligt rum-ID] .

Exempel: /webexconfig set_Personal_Room acassidy.

1

Webex-webbplatsen som ditt team kommer att använda för möten kanske redan är inställd. För att kontrol lera om webbplatsen har ställts in, i valfri slacktid, skriver du /webexconfig.

2

Om Webex-webbplatsen inte har ställts in eller om du vill ange en annan Webex-webbplats, skriver du /webexconfig-webbplats [URL för din Webex webbplats] för att ställa in Cisco Webex webbplats-URL för ditt team.

Det är allt. Dina team medlemmar kan nu skriva /Webex i sina meddelanden för att dela knappen delta i möte för sina Webex personliga rum med andra användare i kanalen. Om din Webex-administratör har länkade användares Webex konton till sina slack-konton kan team medlemmar schemalägga Webex-möten.

Knappen delta i möte

Webex webbplats administratörer

Webex webbplats administratörer måste länka användarnas Webex konton till deras slack-konton innan användare med ett slack-konto kan schemalägga och visa sina kommande Webex möten i slack. Dessutom kan användare delta i Webex möten från slack utan att behöva ange deras Webex-användarnamn och-lösen ord.


E-postadresserna till Webex-och slacktid-kontona måste stämma överens.

1

Gör något av följande:

  • Om du hanterar din Webex-webbplats i Cisco Webex Control Hub, kan du gå till tjänster från kund-visaren i https:/admin.Webex.com. Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats. Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.
  • Om du hanterar din Webex webbplats i Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings loggar du in på Webex webbplatsadministration och går till konfiguration > allmänna webbplats inställningar > alternativ.
2

Under integrering med tredje partmarkerar du Aktivera slacktid-integrering.

3

Välj Uppdatera.

Användare


Den här funktionen kräver Cisco Webex Meetings app version 1.0.1.0 eller senare kan du använda kommandot/webexhelp-version för att kontrol lera din program version. Om din program version inte är tillräckligt stor kontaktar du din slacktid-arbetsyta för att avinstallera och installera om Cisco Webex Meetings-appen för slack.

Vi har stöd för följande språk: Engelska (Storbritannien), engelska (USA), franska, tyska, japanska, portugisiska (Brasilien), spanska (Latinamerika) och spanska (Spanien).

Du kan ändra språk inställningen till ett av flera språk i slack-appen. Om ditt föredragna språk skiljer sig från standard språket på din arbets yta, visas endast de meddelanden som du har valt på ditt valda språk, men alla meddelanden som gäller hela rummet visas i standard språket på din arbets yta.

Om en annan medlems standard språk skiljer sig från standard språket på arbets ytan eller på ditt föredragna språk visas meddelanden som endast visas för den medlemmen på den medlemmens språk.

Cisco Webex Meetings app-kommandon för installation

Använd dessa kommandon för att ställa in Cisco Webex Meetings appen att använda URL: en för din team-Webex.

Kommando Beskrivning

/webexconfig

Visar den aktuella Webex webbplats-URL: en för ditt team samt din förvalda Webex-webbplatsens URL och ditt personliga rum-ID om du har ställt in dem.

/webexconfig-webbplats[team Webex-webbplatsens URL]

Exempel: /webexconfig-webbplats teamsite.webex.com

Anger Webex webbplats-URL: en för sitt team. När du delar en Mötes länk används URL: en för din Webex webbplats om du inte har någon önskad webbplats uppsättning. Endast administratörer och ägare av slacktid-arbets ytan kan göra detta.

/webexconfig-återställning av webbplats

Tar bort din team Webex webbplats-URL. Endast administratörer och ägare av slacktid-arbets ytan kan göra detta.

/webexconfig-set_Personal_Room [Personal_Room_ID]

Exempel: /webexconfig set_Personal_Room acassidy

Anger ID för ditt personliga rum. Det här kommandot krävs om din Webex e-postadress skiljer sig från ditt slacktid-konto och om ditt slacktid-ID inte överensstämmer med ditt personliga rum-ID på din Webex-webbplats.

/webexconfig-reset_Personal_Room

Tar bort ID för ditt personliga rum.

/webexconfig-set_preferred_site[önskad Webex webbplats-URL]

Exempel: /webexconfig set_preferred_site preferredsite.webex.com

Anger din förvalda Webex webbplats. Du kan använda det här kommandot om din organisation har flera Webex-webbplatser och du vill använda en Webex-webbplats som skiljer sig från den Webex-webbplats som är inställd för teamet. När du delar en Mötes länk eller schemalägger ett möte används din förvalda Webex webbplats-URL i stället för teamets Webex-webbplatsens URL.

/webexconfig-reset_preferred_site

Tar bort din förvalda Webex webbplats-URL. När du delar en Mötes länk eller schemalägger ett möte används Webex teamets webbplats-URL.