WBS-40.7

Förbättringar av privat kanal

Webex Meetings bot-tjänsten använder nu bot-token, som gör det möjligt för personer i privata kanaler att se följande:
 • Webex meddelande om real tids status

 • Webex inspelnings aviseringar

 • Webex genvägar

Den här förändringarna kommer att träda i kraft på slacktid-ägaren eller-Cisco Webex Meetings administratören. En medlem i den privata kanalen måste lägga till Webex Meetings bot-tjänsten med kommandot/invite [@botname] .

WBS-40.6

Webex Meetings för slack väljer automatiskt standard webbplatsen

Om du inte har ett värdkonto på Webex-webbplatsen som används för möten på en arbets yta Webex Meetings-app, söker automatiskt efter en webbplats baserat på den e-postadress som du använder för slacktid.

Webex-appen söker efter en Webex-webbplats när du gör något av följande:
 • Använd samtals knappen för att starta ett möte.

 • Använda kommandot/Webex .

 • Använda kommandot/webexschedule .

 • Använd genvägen starta Webex möte .

 • Använd genvägen Schemalägg möte.

Den här webbplatsen används som standard webbplats för att starta eller schemalägga ditt möte. Om du har fler än en Webex-sida väljs den första bokstaven. När du känner till din webbplats, eller om du har fler än ett, rekommenderar vi att du ställer in önskad webbplats med hjälp av kommandot/webexconfig set_preferred_site [site URL] .

Om du inte har ett värdkonto associerat med din e-postadress hittar inte en standard webbplats.

WBS-40.4

Önskad Webex webbplats, kommando

Vi har lagt till /webexconfig-set_preferred_site [site URL] och /webexconfig reset_preferred_site- kommandon i Webex-appen.

Om din organisation använder flera Webex-webbplatser kan du ställa in en Webex-webbplats att använda för möten i slack som skiljer sig från den Webex webbplats som är inställd för teamet.

Använd /webexconfig-set_preferred_site [site URL] för att ställa in önskad Webex-webbplats. När du startar eller schemalägger Webex möten från slack används önskad Webex-webbplats.

Använd /webexconfig-reset_preferred_site för att ta bort önskad Webex webbplats. När du startar eller schemalägger Webex möten från slack används Webex-webbplatsen som är inställd för teamet.

Genvägar

Vi har lagt till en List åtgärd som du kan använda med slacktid-genvägar. Du kan komma åt genvägar via blixt ikonen när den är tillgänglig i slack.

Välj bland följande genvägar:

 • Lista inspelningar– Välj den konversation eller kanal som du vill visa dina inspelningar i. Listan visas bara för dig.

 • Schemalägg möte– Välj konversation eller kanal för mötet och ange sedan Mötes uppgifterna.

 • Visa kommande möten– Välj den konversation eller kanal som du vill visa dina kommande möten i. Listan visas bara för dig.

 • Starta Webex möte– Välj den konversation eller kanal som du vill starta mötet i.

 • Versions information– Välj den konversation eller kanal som du vill visa versions informationen för. Listan visas bara för dig.

Versions kommando

Vi har lagt till /webexhelp-versionen på Webex-appen. Kommandot visar vad din Cisco Webex Meetings app, Cisco Webex Meetings bot-tjänsten och Webex webbplats versioner.

Du kan även använda alternativet versions information från listan genvägar.

Instruktioner om vad du kan göra visas om någonting inte uppdateras till den senaste versionen.

WBS-40.2

Värdar kan dela inspelningar med andra via direkt meddelanden

Webex Meetings värdar som spelade in ett möte i slack kan nu dela inspelningen med personer som inte finns i deras kanal. När de klickar på dela för en inspelning i inspelnings listan kan de söka efter en specifik person för att dela inspelningen med.

Feedback från användare

Webex Meetings användare i slack kan nu ge feedback om Webex Meetings genom att skriva in följande kommando: /webexhelp feedback.

Användare kan välja en typ av feedback för att antingen begära nya funktioner eller ge kommentarer om aktuella funktioner.