Vattenstämpel
8 dec 2020 | visning(ar) | personer tyckte att detta var till hjälp

Cisco Webex Teams SSO lösenord från active directory (AD) är inte synkroniserade med Common Identity (CI)

Cisco Webex Teams SSO lösenord från active directory (AD) är inte synkroniserade med Common Identity (CI).

Cisco Webex Teams SSO lösenord från AD är inte synkroniserade med CI med Kataloganslutning.

Användarkonton som synkroniseras med Kataloganslutning fungerar inte med Common Identity.

Common Identity-konton synkroniseras inte med Cisco Webex Teams SSO active directory-användare.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Active directory (AD) lösen ord är inte synkroniserade med Cisco Webex Teams eller Common Identity (CI), endast konto information som e-postadresser och andra alternativ som har kon figurer ATS i Kataloganslutning synkroniseras med Cisco Webex Teams eller Common Identity (CI). För att använda Active Directory-autentiseringsuppgifter med Webex Teams, rekommenderar vi att använda en enkel inloggning (SSO) Identitetsleverantör (IdP) såsom active directory Federation Services (ADFS).

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar

Senaste visade

×