Cisco Jabber för Microsoft Teams

För användare av Microsoft Teams – Ring enkelt samtal med Microsoft Teams
Ringa med knappsatsen eller gör en chattkonversation till ett samtal med Microsoft Teams för Windows, Mac, Android, iPhone, iPad eller webbläsare. Mer information finns i stegen nedan.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams. Om den är installerad visas ikonen Jabber i appfältet.

1

När du chattar med någon ska du klicka på Jabber Call längst ned i fönstret.

2

Välj numret under kontakten för att få fler samtalsalternativ i listrutan.

3

Klicka på Samtal.

Appen öppnas i ett nytt fönster.
Du kan ringa till ett nummer eller en Outlook-kontakt med din Jabber-integration för Microsoft Teams med knappsatsen.

1

Gå till teamutrymmet och klicka på Jabber i appfältet.

2

Börja skriva in namnet eller numret på personen du vill ringa.

3

Klicka på kontakten som du vill ringa.

4

Klicka på Samtal.

Ring ett samtal på din mobilenhet i Microsoft Teams för Android och iPhone med hjälp av Jabber-appen.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams.

1

På startsidan trycker du på Chatt och

2

Sök reda på personen du vill ringa upp och tryck sedan på namnet.

3

Tryck på de tre punkterna och välj sedan Jabber.

4

Tryck på numret som visas för att öppna alternativ för samtal och välj sedan numret.

5

Klicka på .

Ring ett samtal på din iPad i Microsoft Teams med appen Jabber.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams.

1

På startsidan trycker du på Chatt och

2

Sök reda på personen du vill ringa upp och tryck sedan på namnet.

3

Tryck på de tre punkterna och välj sedan Jabber.

4

Du öppnar samtalsalternativ genom att trycka på numret och sedan välja det nummer som du vill ringa.

5

Klicka på .