Cisco Jabber för Microsoft Teams

För användare av Microsoft Teams – Ring enkelt samtal med Microsoft Teams
Ringa med knappsatsen eller gör en chattkonversation till ett samtal med Microsoft Teams för Windows, Mac, Android, iPhone, iPad eller webbläsare. Ring dina kontakter i Azure Directory och Outlook och lägg till dessa kontakter som kortnummer. Mer information finns i stegen nedan.
För administratörer – konfigurera Jabber för Microsoft Teams
Mer information om hur du konfigurerar Jabber för din organisation och får en smidig samtalsupplevelse i Microsoft Teams finns i Konfigurera Cisco Jabber för Microsoft Teams.
Förstagångsanvändare – behörigheter
När du använder det här Cisco-programmet för första gången (eller loggar ut från Microsoft Teams) blir du ombedd att bevilja behörighet för att söka efter kontakter och interagera med Microsoft Teams. Sedan blir du ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord för att verifiera.
Infrastruktur för virtuellt skrivbord (VDI) i Jabber
Jabbers samtalsintegration för Microsoft Teams kan användas i VDI-miljöer. Vid användning i en VDI-miljö måste både Cisco Jabber och Microsoft Teams köras på samma virtuella maskin. Jabber måste också distribueras i VDI-läge med Jabbers VDI-agent och -klient distribuerade. Mer information finns i Jabbers VDI-dokumentation.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams. Om den är installerad visas ikonen Jabber i appfältet.

1

När du chattar med någon ska du klicka på Jabber Call längst ned i fönstret.

2

Välj numret under kontakten för att få fler samtalsalternativ i listrutan.

3

Klicka på Samtal.

Appen öppnas i ett nytt fönster.
Du kan ringa till ett nummer eller en kontakt i Azure Directory eller Outlook med hjälp av din Jabber-integration för Microsoft Teams via knappsatsen.

1

Gå till teamutrymmet och klicka på Jabber i appfältet.

2

Börja skriva namnet, telefonnumret eller videoadressen för personen du vill ringa.


 

När du skriver ett namn kommer din Azure Directory och dina personliga Outlook-kontakter att genomsökas.

3

Klicka på kontakten som du vill ringa.

4

Klicka på Samtal.

Lägg till och hantera upp till 25 kontakter som kortnummer från din Azure Directory och Outlook så att du kan ringa dina vanligaste kontakter snabbt och enkelt med din Cisco Jabber-integration i Microsoft Teams. Programmet sparar dina kortnummer i din Microsoft 365-profil. Symbolen bredvid kortnumrets namn anger när kortnummer sparas i Mircosofts moln.

1

Gå till teamutrymmet och klicka på Jabber i appfältet.

2

Klicka på Add a speed dial (Lägg till ett kortnummer).

3

Sök efter kontakten genom att skriva hans eller hennes namn.

I sökresultaten visas kontakter från både Directory och Outlook.
4

Klicka på kontakten och sedan på Add (Lägg till).

5

Hantera dina kortnummer på följande sätt:

  • Ordna dina kortnummer på skärmen – klicka och dra dina kortnummer för att ändra ordningen på hur de visas på skärmen.

  • Ta bort ett kortnummer – klicka på ikonen för att ta bort ett kortnummer.

Ring ett samtal på din mobilenhet i Microsoft Teams för Android och iPhone med hjälp av Jabber-appen.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams.

1

På startsidan trycker du på Chatt och

2

Sök reda på personen du vill ringa upp och tryck sedan på namnet.

3

Tryck på de tre punkterna och välj sedan Jabber.

4

Tryck på numret som visas för att öppna alternativ för samtal och välj sedan numret.

5

Klicka på .

Ring ett samtal på din iPad i Microsoft Teams med appen Jabber.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren till teamutrymmet har installerat Jabber-appen i Microsoft Teams.

1

På startsidan trycker du på Chatt och

2

Sök reda på personen du vill ringa upp och tryck sedan på namnet.

3

Tryck på de tre punkterna och välj sedan Jabber.

4

Du öppnar samtalsalternativ genom att trycka på numret och sedan välja det nummer som du vill ringa.

5

Klicka på .