Hämta Bang & Olufsen mobilapp

Från Bang &; Olufesn-mobilappen kan du ställa in din B&O Cisco 980 och låsa upp hela samtalskontrollen och ljudfunktionerna från Bang &; Olufsen och Cisco. Appen innehåller också länkar till produktsupport och dokumentation för ditt headset.
1

På din mobila enhet öppnar du önskad appbutik och laddar ner Bang & Olufsen.

2

Slå på headsetet och koppla det till din mobila enhet.

3

Öppna Bang &; Olufsen-appen och följ instruktionerna i appen.

Första gången du öppnar appen kan du behöva skapa ett nytt användarkonto.

Lägga till ditt headset i Bang &; Olufsen-appen

Bang &; Olufsen-appen ger enkla steg-för-steg-installationsinstruktioner och hjälper dig att anpassa headsetets funktionalitet och upplevelse.

Innan du börjar

Kontrollera att du har den senaste versionen av Bang &; Olufsen-appen.
1

Öppna och logga in på Bang &; Olufsen-mobilappen.

Du måste skapa ett nytt användarkonto första gången du öppnar appen.

2

Tryck på strömbrytaren på headsetet för att slå på det.

3

Tryck på + i det övre högra hörnet av skärmen.

4

Hitta och välj Bang &; Olufsen Cisco 980.

5

Tryck snabbt två gånger på någon av öronkåporna när appen uppmanar dig att göra det.

LED-lampan på höger öronkåpa lyser med fast blått sken när du lyckas ansluta.

6

Slutför processen genom att följa installationsproceduren som visas i den interaktiva guiden.

Ändra Bluetooth källor

Du kan markera och avmarkera dina anslutna Bluetooth® enheter via Bang &; Olufsen-mobilappen.
1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

På produktsidan väljer du Bluetooth indikatorn för att se de Bluetooth enheterna.

3

Aktivera växlingsknappen för den enhet som du vill ansluta.

Du kan parkoppla en enhet med ditt headset genom att välja Fler inställningar > Para ihop ny enhet.

Anpassa headsetnamnet

Du kan anpassa din B&O Cisco 980 för att göra den lättare att identifiera i Bluetooth® enhetslistor.

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-mobilappen.

2

Öppna Inställningar längst upp till höger på skärmen.

3

Välj Produktinställningar och tryck på headsetnamnet.

4

Ange det nya headsetnamnet och tryck på Spara.

Anpassa dina equalizerinställningar

För att förbättra din lyssningsupplevelse kan du välja mellan ett urval av förinställda ljudinställningar från funktionen Ljudlägen i Bang &; Olufsen-appen. Du kan också skapa och spara personliga ljudinställningar.
1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Gör något av följande:

  • Välj ett av standardljudlägena.
  • Tryck the Beoplay icon Och balansera diskant- och basnivåerna manuellt.

Anpassa dina röstmeddelanden

Som standard spelar headsetet upp ljudaviseringar för att varna dig om händelser som inkommande samtal, batteriladdning och Bluetooth® anslutningsstatus.

Du kan anpassa vilka ljudmeddelanden du vill höra i ditt headset.

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Öppna Inställningar längst upp till höger på skärmen.

3

Välj produktinställningar > Hörbara aviseringar > Typer av aviseringar.

4

Välj önskad aviseringsinställning. Ändringarna sparas automatiskt.

Ändra aviseringsspråk för headset

Du kan ändra språk för ljudmeddelanden via Bang &; Olufsen-mobilappen. Tillgängliga språk är kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), engelska (USA), engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, portugisiska, ryska, spanska och ukrainska.

Headsetet återställs när du har valt ett nytt språk. Flytta inte ditt headset utanför utanför täckningsområdet, ändra ljudkällor eller koppla in en USB-C eller 3,5 mm kabel innan återställningen är klar.

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Öppna Inställningar längst upp till höger på skärmen.

3

Välj Produktinställningar > Ljudmeddelanden > Aviseringsspråk.

4

Välj det språk som du vill höra i ditt headset.

5

Tryck på Nästa.

6

Tryck på Installera nu.

Anpassa headsetkontrollerna

Du kan välja de gestkontroller som du vill aktivera på ditt headset av följande fyra typer:

  • Assistent
  • Samtalskontroller
  • Mediekontroller
  • Reglage

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Välj Inställningar > Produktinställningar > Gestkontroller.

3

Aktivera de gestkontroller du vill använda.

Växla automatiskt vänteläge

Som standard stängs Bang &; Olufsen Cisco 980 automatiskt av efter 15 minuters inaktivitet. Du kan inaktivera den här funktionen från Bang &; Olufsen-appen.
1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Bläddra ner på produktskärmen och slå på eller av reglaget för automatiskt vänteläge .

Anpassa dina ljudåterkopplingsnivåer

Bang &; Olufsen Cisco 980 innehåller tre kraftfulla funktioner för ljudåterkoppling. Med brusreducering kan du ställa in din omgivning och fokusera på ditt arbete, samtal, musik eller helt enkelt njuta av tystnaden. Med transparensläget kan du höra världen omkring dig utan att ta av dig headsetet. När du har ett aktivt samtal ändras transparensläget till Egen röst. Egen röst filtrerar bakgrundsljuden så att du får en tydlig bild av hur du låter under ett samtal.

Du kan alltid justera nivåerna för brusreducering och transparens med det vänstra skjutreglaget. Du kan dock också justera dina feedbacknivåer för headset exakt via Bang &; Olufsen-appen.

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Svep åt vänster eller höger på reglaget Omgivning .

Skjut hela vägen till vänster för att maximera ANC. Skjut hela vägen till höger för att maximera transparens eller egen röst.

Visa återstående batterinivå

Bang &; Olufsen-appen visar headsetets återstående batteristyrka högst upp på produktskärmen.
1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Tryck på batteriikonen för att visa återstående batterinivå som antingen i procent eller i total återstående samtalstid.

Starta om headsetet

För felsökning kan du behöva starta om headsetet.
1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Tryck på Inställningar längst upp till höger på skärmen.

3

Välj Produktinställningar > Felsöka > Starta om.

4

Tryck på Starta om.


 

Det kan ta upp till två minuter för headsetet att starta om och återansluta till dina Bluetooth® enheter.

Fabriksåterställa headsetet

Du kan återställa Bang &; Olufsen Cisco 980 till fabriksinställningen via Bang &; Olufsen-appen. En fabriksåterställning rensar alla sparade Bluetooth® anslutningar och återställer alla headsetinställningar till standardvärdena.

 

En fabriksåterställning raderar även anslutningen till USB HD adaptern. Se Para ihop USB HD-adaptern med ditt headset för att lära dig hur du kopplar ditt headset till adaptern.

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Välj Produktinställningar > Felsöka > Fabriksåterställning.

3

Tryck på Fabriksåterställning.

LED-lampan ovanför strömbrytaren blinkar rött när återställningen är klar.

4

Gå tillbaka till appens startskärm och tryck på menyikonen i det övre högra hörnet.

5

Välj Inställningar > Produkter.

6

Välj ditt headset och tryck på Ta bort produkt.

7

Ta bort headsetet från listan över Bluetooth enheter.

8

Stäng appen helt och öppna den igen innan du parkopplar headsetet igen.

Uppdatera ditt headset i Bang &; Olufsen-mobilappen

Uppdateringar av firmware ger förbättrad ljudupplevelse eller installerar nya funktioner i headsetet. Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaruversionen i ditt headset när det är möjligt. Bang &; Olufsen-mobilappen varnar dig när det finns ny programvara tillgänglig.

Information om den senaste versionen av den fasta programvaran finns i Versionsinformation för Cisco 980 för Bang &; Olufsen.

1

Välj ditt headset i Bang &; Olufsen-appen.

2

Tryck på Inställningar längst upp till höger på skärmen.

3

Välj Produktinställningar > Programvara > Uppdatera programvara.


 

Det tar vanligtvis 5 till 10 minuter för headsetet att uppdateras. Skärmen visar den beräknade återstående tiden på din uppdatering.