Med ramverket för inbäddade appar kan du enkelt integrera dina befintliga webbprogram i Cisco-enheter. Under ett möte kan du dela ett tredjepartsprogram från Webex Meetings och öppna det på din enhet. Andra deltagare kan se och interagera med programmet som du delar.

På enheten i Room-serien kan du använda appen Webex för att interagera med programmet. Om du delar din skärm och ett program samtidigt visas den senaste delningen som startades på din Room Series-enhet.

Kontrollera att webbmotorn är aktiverad.


Standardprogram som stöds är Miro, Slido, och Mural.

Den här funktionen är tillgänglig på molnregistrerade enheter och enheter som är länkade till Webex Edge för enheter när Webex optimerad upplevelse är aktiverad.

1

Delta i ett möte på Webex Meetings och på din enhet.

2

Klicka på knappen Appar och välj ett program.

3

Välj Öppna tillsammans för att programmet ska öppnas på din enhet.4

Du kan öppna programmet i en större vy på enheten genom att trycka på knappen Maximera . När du trycker på panelvyn går du tillbaka till sidovyn.

När applikationen öppnas i sidovy kan du trycka på korsikonen i det övre högra hörnet för att stänga applikationen. Den kan fortfarande nås i samtalskontrollerna.

Begränsning: När du öppnar sidopanelen för inbäddade appar är layouten tillfälligt låst till rutnätsvyn. Detta är förväntat. Stäng sidopanelen för att justera layouten.