Struktura aplikacji osadzonych umożliwia łatwą integrację istniejących aplikacji internetowych z urządzeniami Cisco. Podczas spotkania możesz udostępnić aplikację innej firmy z Webex Meetings i otworzyć ją na swoim urządzeniu. Inni uczestnicy mogą wyświetlać udostępnianą aplikację i wchodzić z nią w interakcje.

Upewnij się, że aparat internetowy jest włączony.


Obsługiwane aplikacje domyślne to Miro, Slido i Mural.

1

Dołączanie do spotkania na Webex Meetings i na urządzeniu.

2

Kliknij przycisk Aplikacje i wybierz aplikację.

3

Wybierz Otwórz razem , aby otworzyć aplikację na urządzeniu.4

Możesz otworzyć aplikację w większym widoku na urządzeniu, dotykając przycisku Maksymalizuj . Stuknięcie w widoku panelu powoduje powrót do widoku bocznego.

Gdy aplikacja jest otwarta z boku, możesz dotknąć ikony krzyżyka w prawym górnym rogu, aby zamknąć aplikację. Nadal można uzyskać do niego dostęp w elementach sterujących połączeniem.