Okvir ugrađenih aplikacija vam omogućava da lako integrišete postojeće Veb aplikacije u Cisco uređaje. Tokom sastanka možete da delite aplikaciju nezavisnog proizvođača iz Webex Meetings i da je otvorite na uređaju. Drugi učesnici mogu da vide i komuniciraju sa aplikacijom koju delite.

Uverite se da je Web mašina uključena.


Podrazumevane aplikacije koje su podržane su Miro, Slido i Mural.

1

Pridružite se sastanku na Webex Meetings i na uređaju.

2

Kliknite na dugme Aplikacije i izaberite aplikaciju.

3

Zajedno izaberite opciju Otvori da bi se aplikacija otvorila na uređaju.4

Aplikaciju možete otvoriti u većem prikazu na uređaju tako što ćete dodirnuti dugme "Uvećaj ". Dodirivanje prikaza panela se vraća na bočni prikaz.

Kada je aplikacija otvorena u bočnom prikazu, možete da dodirnete ikonu krsta u gornjem desnom uglu da biste zatvorili aplikaciju. I dalje mu se može pristupiti u kontrolama poziva.