Architektura integrovaných aplikací umožňuje snadnou integraci stávajících webových aplikací do zařízení Cisco. Během schůzky můžete z Webex Meetings sdílet aplikaci třetí strany a otevřít ji na svém zařízení. Ostatní účastníci mohou aplikaci, kterou sdílíte, zobrazit a pracovat s ní.

Ujistěte se, že je webový modul zapnutý.


Výchozí aplikace, které jsou podporovány jsou Miro, Slido a Mural.

1

Připojte se ke schůzce na Webex Meetings a na svém zařízení.

2

Klikněte na tlačítko Aplikace a vyberte aplikaci.

3

Vyberte možnost Otevřít společně , aby se aplikace v zařízení otevřela.4

Aplikaci můžete otevřít ve větším zobrazení na zařízení klepnutím na tlačítko Maximalizovat . Klepnutím na Zobrazení panelu se vrátíte do bočního zobrazení.

S aplikací otevřenou v bočním pohledu můžete aplikaci zavřít klepnutím na ikonu kříže v pravém horním rohu. Stále je přístupný v ovládacích prvcích volání.