Ett rum är utrustad med tre skärmar och två kameror, så som visas i följande exempel.

Mötesrumsrummet är anpassat till tre olika rumslägen: Läge för lokal presentatör, fjärrpresentatör och diskussion. Det är enkelt att snabbt ändra läge så att det passar den typ av utbildning som du håller på att leverera.

  • Lokal presentatör (presentatören är i rummet).

  • Fjärrpresentatör (presentatören ringer in).

  • Diskussion (för diskussioner mellan olika webbplatser med en lokal presentatör i rummet).

Ändra rumsläge under en konferens

Din administratör har eventuellt inte konfigurerat rummet så att det automatiskt växlar mellan lägena Lokal presentatör och Fjärrpresentatör . Om den automatiska växlingen inte är aktiverad måste du använda Touch 10-styrenheten för att ändra mellan rumslägen.

Automatisk växling är under kontroll:

  • Läget Lokal presentatör används när en presentatör hittas på den lokala stadiet.

  • Läget för fjärrpresentatör används när ingen presentatör upptäcktes på det lokala stadiet.

Om du vill använda diskussionsläget måste du alltid använda Touch 10-styrenheten för att välja det manuellt.

Växla mellan de olika rumslägena med Touch 10-styrenheten

1

Tryck på Rum på Touch 10-styrenheten.

2

Tryck på det läge som du vill ändra till: Lokal presentatör, fjärrpresentatör eller diskussion. Det aktuella läget markeras.