Dessa enheter har stöd för ett konferens rum: codec Pro, SX80, room 70 G2, MX700, MX800 och MX800 Dual.

Ett förkortat rum är utrustat med tre skärmar och två kameror, som visas i exemplet nedan.

Det förkortade rummet är anpassat runt tre rums lägen: lokal presentatör , fjärrpresentatör och diskussions läge. Det är lätt att ändra läget allt eftersom så att det passar den typ av utbildning du levererar.

  • Lokal presentatör : presentatören finns i rummet.

  • Fjärrpresentatör : presentatören ringer in.

  • Diskussion : för diskussioner mellan olika platser och med en lokal presentatör i rummet.

Ändra rums läge under ett möte

Administratören kan ha konfigurerat rummet så att det inte kan växla mellan den lokala presentatören och den fjärranslutna Presentatörens lägen automatiskt. Om automatisk växel inte är aktive rad använder du touch Controller för att växla mellan rums lägena manuellt.

Automatisk växling innebär följande:

  • Läget lokal föredragen hållare används när en presentatör har identifierats på den lokala scenen.

  • Läget för fjärrplatsen används när ingen presentatör har identifierats på den lokala scenen.

Använd alltid touch Controller för att välja diskussions läge.

Växla mellan rums lägena manuellt

1

Tryck på ett kortare rum på Touch Controller.

2

Tryck på läget som du vill ändra till: lokal presentatör, fjärransluten presentatör, eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.