Följande enheter har stöd för briefingrum: Room Kit EQ (Codec EQ), Room Kit Pro (Codec Pro), Room Kit EQX, Room Bar Pro, Room 70 G2, SX80, MX700, MX800 och MX800 Dual.

Ett briefingrum är utrustat med tre skärmar och två kameror, som du ser i följande exempelkonfiguration.

Briefingrummet är skräddarsytt kring tre rumslägen: lokal presentatör, fjärrpresentatör och diskussionsläge . Det är lätt att ändra läget allt eftersom så att det passar den typ av utbildning du levererar.

  • Lokal presentatör: Presentatören är i rummet.

  • Fjärrpresentatör: Presentatören ringer in.

  • Diskussion: För diskussioner mellan olika platser och med en lokal presentatör i rummet.

Ändra rumsläge under ett möte

Administratören kanske inte har konfigurerat rummet så att det växlar mellan läget för lokal presentatör och fjärransluten presentatör automatiskt. Om automatisk växling inte är aktiverad använder du pekkontrollen för att manuellt växla mellan rumslägen.

Automatisk växling innebär följande:

  • Lokalt presentatörsläge används när en presentatör identifieras på den lokala scenen.

  • Fjärrläget för presentatör används när ingen presentatör identifieras på den lokala scenen.

Använd alltid pekkontrollen för att välja diskussionsläge .

Växla mellan rumslägen manuellt

1

Tryck på Briefing Room på pekkontrollen.

2

Tryck på läget som du vill ändra till: lokal presentatör, fjärransluten presentatör, eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.


 
Om administratören inte har inaktiverat automatisk växling fortsätter rumsläget att ändras enligt reglerna för automatisk växling ovan.