Kan jag godkänna internationella kredit korts betalningar med handel?

Kan jag godkänna internationella kredit korts betalningar med handel?

Använder handel valuta konvertering?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Deltagare handel har endast stöd för organisationer som baseras på USA, Kanada och Storbritannien. Du kan godkänna betalning från andra länder men WebEx har inte någon valuta konvertering. Möjligheten att behandla betalningar från andra länder beror på vilken typ av PayPal-konto du har. 

Om du vill ha mer information om en viss PayPal-kontotyp ska du kontakta PayPal direkt. Kontakt numret för PayPal kund support är: 1-888-215-5506.

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up