Hur skaffar jag Webex X.509-certifikatet som ska användas med SAML?

Hur får jag det Webex X.509-certifikat som ska användas med SAML? 

Hur skaffar jag ett certifikat för SSO (enkel inloggning)? 

Hur hämtar jag X.509-certifikatet för min Webex-webbplats? 

Hur får jag ett Webex-certifikat att använda med enkel inloggning (S SINGLE Sign-On)?

Varför behöver jag ett Webex X.509-certifikat?

 • Du behöver Webex X.509-certifikatet för att validera AuthnRequest-signaturen.
 • Du behöver Webex X.509-certifikatet för att kryptera din kontroll.

För att få Webex X.509-certifikatet som ska användas med SAML:

 1. Logga in på din Webbplatsadministration för Cisco Webex Meetings postsida. (Exempel: SITENAME.Webex.com/admin.php)
 2. Klicka på Konfiguration på den vänstra panelen.
 3. Håll muspekaren över Allmänna webbplatsinställningar och klicka sedan på SSO Konfiguration.
 Fönstret SSO Konfiguration visas
 
Bild tillagd av användare
 
Obs! Länken SSO visas endast om länken SSO har aktiverats för webbplatsen. Om länken för SSO-konfiguration saknas kontaktar du Ciscos support.
 1. Klicka på exportknappen som anges bredvid Du kan exportera en Webex SP-konfigurationsfil med SAML-metadata.
 2. Spara filen Webex_SP_saml2.xml_metadata.
 3. Kontakta ditt hjälpdesk i identitetshanteringssystemet för att få hjälp med att importera Webex_SP_saml2.xml-filen_metadata. Detta bör automatiskt importera Webex-certifikatet.
 

För att manuellt importera certifikatet:

 1. Öppna Webex_SP_saml2.xml-filen_metadata i valfri textredigerare.
 2. Sök efter XML-taggen:
   
   Bild tillagd av användare
 3. Kopiera alla data mellan de två taggarna.
 4. Öppna ett nytt textdokument.
 5. På första raden skriver du -----BEGIN CERTIFICATE-----.
 6. På andra raden klistrar du in data som du kopierade från steg 3 ovan.
 7. På den tredje raden skriver du -----END CERTIFICATE-----.
   
    Obs! Ovan är 5 bindestreck och inga mellanslag.
   
 8. Spara filen som Webex.crt.
 9. Importera detta till ditt identitetshanteringssystem eller kontakta helpdesk för ditt identitetshanteringssystem för ytterligare support vid import av det här certifikatet.

Var den här artikeln användbar?