När du blockerar extern kommunikation för dina användare gäller följande för den här inställningen:

 • Tillämpas på nya utrymmen.

 • För befintliga utrymmen tas inte befintliga personer bort och inställningen tillämpas på personer som deltar i dessa befintliga utrymmen. Detta gäller för utrymmen som ägs av din organisation och befintliga utrymmen som ägs av externa organisationer.

 • När personer lämnar grupputrymmen och försöker återansluta till grupputrymmen tillämpas inställningarna.

 • Gäller inte bottar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar.

2

Bläddra till Extern kommunikation och klicka på Blockera användarnas möjlighet att bjuda in externa kontakter till Webex-utrymmen och hindra användarna från att ansluta sig till externaWebex-utrymmen.

3

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj Klar.

4

Skapa en lista över tillåtna domäner, ange en domän, för att bekräfta domänens status, klicka på Kontrollera domän och klicka sedan på Lägg till.

5

Klicka på Spara.

Användare i din organisation kan kommunicera med användare i externa organisationer i listan över tillåtna domäner. Användare i din organisation kan göra följande:

 • Lägg till personer från dessa organisationer i utrymmen som ägs av din organisation.

 • Anslut till utrymmen som ägs av dessa externa organisationer.

 • Skapa utrymmen med personer från dessa externa organisationer.


När användare från din organisation börjar dela ett utrymme med användare i en extern organisation med hjälp av en Cisco Webex Board tillämpas inte listan över tillåtna domäner och utrymmet delas inte.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar.

2

Bläddra till Extern kommunikation och välj Blockera användarnas möjlighet att bjuda in externa kontakter till Webex-utrymmen och hindra användarna från att ansluta sig till externaWebex-utrymmen.

3

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj Klar.

4

Skapa en lista över tillåtna domäner, ange en domän, kontrollera domänens status och klicka på Kontrollera domän och klicka sedan på Lägg till.


 

Mer information om fordade domäner finns i Lägg till, verifiera och gör anspråk pådomäner.

5

Aktivera grupputrymmen.

6

Klicka på Spara.

Användare i din organisation kan göra följande:

 • Lägg till personer från dessa externa organisationer i utrymmen som ägs av din organisation.

 • Skapa eller anslut till utrymmen med en person från dessa externa organisationer.

Användare i din organisation kan inte bjudas in till grupputrymmen som ägs av en annan organisation. Detta säkerställer att din organisation har åtkomst till alla data som genereras av mötesdeltagare i utrymmen för att uppfylla kraven.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar.

2

Bläddra till Extern kommunikation.

3

Välj Blockera användarnas möjlighet att bjuda in externa kontakter till Webex-utrymmen och hindra användarna från att ansluta sig till externa Webex-utrymmen.

4

Klicka på för att bekräfta bekräftelsen och välj Klar.

5

Klicka på Spara.

Alla användare i din organisation har begränsats från att kommunicera med någon i externa organisationer.

Personer i din organisation kan eventuellt ringa externa personer i följande scenarier:

 • Om dina användare ringer med en Webex SIP-adress. Mer information finns i Cisco Webex SIP-adresser.

 • Om du har en lokal samtalsmiljö och tilldelar Hybrid-samtal till dina användare. Mer information finns i Distributionsguide för mer information Cisco Webex-samtalstjänst för hybrid.

 • Om du har molnsamtal via Cisco Webex Calling (tidigare Webex Call) och tilldelar din Cisco Webex Calling-tjänst (tidigare Webex Call) till dina användare.