Kullanıcılarınız için harici iletişimi engelleyseniz, bu ayar için aşağıdakiler geçerlidir:

 • Yeni alanlara uygulanır.

 • Mevcut alanlar için mevcut kişiler kaldırılamaz ve ayar bu mevcut alanlara katılan kişiler için uygulanır. Bu, organizasyona ait alanlar ve harici kuruluşlara ait mevcut alanlar için geçerlidir.

 • Kişiler grup alanlardan ayrıldıknda ve grup alanlara yeniden katılmayı denecek şekilde ayarlar uygulandı.

 • Botlar için geçerli değildir.

1

görünümünden Ayarlar https://admin.webex.com'a gidin.

2

Harici İletişim'e kaydırın ve Kullanıcılarınızı harici kişileri alanlara davet etmelerini Webex ve kullanıcılarının harici iletişim alanlara Webextıklayın.

3

Onaylamayı onaylamak için tıklayın ve Bitti öğesini seçin.

4

İzin verilen etki alanlarının bir listesini oluşturun, bir etki alanı girin, etki alanının durumunu onaylamak için Etki alanını kontrol edin ve ardından Ekle'ye tıklayın.

5

Kaydet’e tıklayın.

Organizasyon siteniz kullanıcıları, izin verilen etki alanları listesinde harici kuruluşlarda yer alan kullanıcılarla iletişim kurabilir. Aşağıdakini organizasyon kullanıcıları yapabilirsiniz:

 • Bu kuruluşlardan, size ait alanlara kişiler ekleyin.

 • Bu harici kuruluşlara ait alanlara katılın.

 • Bu harici kuruluşlardan çalışanlarla alanlar oluşturun.


Sizin kurumdan kullanıcılar bir etki alanı kullanarak harici bir kuruluşta kullanıcılarla alan paylaşmaya Cisco Webex, izin verilen etki alanları listesi uygulanmaz ve alan paylaşılmaz.

1

görünümünden Ayarlar https://admin.webex.com'a gidin.

2

Harici İletişim'e kaydırın ve Kullanıcılarınızı harici kişileri alanlara davet etmelerini Webex öğesini seçin ve kullanıcılarının harici iletişim alanlara Webexseçin.

3

Onaylamayı onaylamak için tıklayın ve Bitti öğesini seçin.

4

İzin verilen etki alanlarının bir listesini oluşturun, bir etki alanı girin, etki alanının durumunu kontrol edin etki alanını kontrol edin ve etki alanını kontrol edin ve ardındanEkle'ye tıklayın.


 

Talep alınan etki alanları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Etki Alanları Ekleme, Doğrulama ve Talep Edin.

5

Grup Alanları'nınetkinleştirin.

-6

Kaydet’e tıklayın.

Aşağıdakini organizasyon kullanıcıları yapabilirsiniz:

 • Bu harici kuruluşlardan, size ait alanlara kişiler ekleyin.

 • Bu harici kuruluşlardan bir kişi ile alanlar oluşturun veya alanlara katılın.

Şirketinizin kullanıcıları, başka bir kuruluşa ait grup alanlarına davet daveti olarlar. Bu, uyumluluğunu sağlamak için, organizasyon un her alanda katılımcılar tarafından oluşturulan tüm verilere erişmelerini sağlar.

1

görünümünden Ayarlar https://admin.webex.com'a gidin.

2

Harici İletişim ekranınakaydırın.

3

Kullanıcılarının harici kişileri bu alanlara davet etmelerini Webex ve kullanıcılarının harici telefon alanlara Webex öğesiniseçin.

4

Onaylamayı onaylamak için tıklayın ve Bitti öğesini seçin.

5

Kaydet’e tıklayın.

Kuruluşların tüm kullanıcılarının harici kuruluşlarda herhangi bir kullanıcıyla iletişim kurması kısıtlanmıştır.

Aşağıdaki senaryolarda, organizasyon yapısında kişiler harici kişiler ile çağrılar yapabilirsiniz:

 • Kullanıcılarınız SIP adresini kullanarak Webex. Daha fazla bilgi için bkz. Cisco Webex SIP Adresleri.

 • Şirket içi çağrı ortamınız varsa ve kullanıcılarınıza Karma Çağrı atıyorsanız. Daha fazla bilgi için bkz. için Dağıtım kılavuzunaCisco Webex Karma Çağrı Hizmeti.

 • Cisco Webex Calling (önceki Webex Call) üzerinden bulut çağrınız varsa ve Cisco Webex Calling (önceki Webex Call) hizmetini kullanıcılarınıza atkın.