Ditt personliga rum är alltid tillgängligt och du vet alltid var du hittar det. Dela din länk med andra för att starta ett direktmöte med dem. Ett personligt rum har bland annat följande fördelar:

  • Ditt personliga rum finns alltid på samma plats. URL:en, videoadressen och nummer för inringning ändras aldrig.

  • Mötesdeltagare som använder videosystem eller Webex-rumsenheter eller skrivbordsenheter kan också delta om deras Meetings-konto tillåter dem att delta i möten från videoenheter.

  • Ett virtuellt väntrum eller en lobby där personer kan vänta om de försöker delta i mötet i ditt personliga rum före utsatt starttid eller om du har låst rummet.

Använd ditt personliga rum i möten

I Meetings kan du bjuda in personer till möten i ditt personliga rum:

Använd ditt personliga rum i Webex-appen

Om ditt personliga rum i Webex är kopplat till Webex-appen kan du använda följande genvägar i det personliga rummet:

Om din Webex-webbplats hanteras i Control Hub eller är kopplad till Control Hub kommer ditt personliga rum redan att associeras med Webex-appen. Om det inte är fallet kan du manuellt associera det i Webex-appen. Mer information finns i Konfigurera ditt personliga rum .