GRÄNSSNITTs anknytningar

En anknytning är en anpassad knapp eller panel som du skapar själv och lägger till i touch-skärmen på din enhet. Du kan t. ex. lägga till en "kort nummer knapp" för att ringa ett vanligt nummer eller program mera din enhet för att svara på samtal automatiskt från vissa nummer.

GRÄNSSNITTs anknytningar kan även styra tillbehör från tredje part, till exempel lampor, rullgardiner och video växlar. När video enheten och tillbehöret styrs från samma användar gränssnitt får du en enhetlig användar upplevelse i Mötes rummet. Kommunikationen med de tredje parts kontroll systemen görs genom API från tredje part.

Med Open Platform kan du skapa anpassningar som kan kopplas till dina befintliga arbets flöden. det innebär att du kan skapa ytterligare värde utöver kärnan Webex erbjudandet.

Bland exemplen finns:

 • Visa anpassade webb server data på huvud skärmen.

 • Rapportera problem till ett biljett system.

 • Samla in akustiska data från rummet och skicka det till en webserver där det går att rita det.

 • Kontroll av tillbehör från tredje part, till exempel lampor, blinda och video brytare.

Du kan skapa GRÄNSSNITTs anknytningar från redigeraren för gränssnitts anknytningar i det lokala webb gränssnittet.

Osignera

Ett makro är ett litet JavaScript-program som körs lokalt på video enheten. Du kan till exempel program mera din enhet för att svara på inkommande samtal automatiskt från specifika nummer.

Makron kan köra programprogrammers gränssnitt (API) för dina Webex-enheter, samt för tredje parts system.

Alla aktiva makron körs i en enda process på video enheten som kallas för körning. Du kan starta och stoppa körnings miljön efter behov. Körningen är i begränsat läge och koden isoleras säkert från standard program varan för enheten.

Du kan hantera makron från makro redigeraren i det lokala webb gränssnittet eller från kontroll navet.

Från det lokala webb gränssnittet

Du kan skapa anknytningar och makron från gränssnitts anknytnings redigeraren och makro redigeraren i det lokala webb gränssnittet.

I redigeraren för gränssnitts tillägg finns det verktyg för att skapa:

 • Åtgärds knappar – en knapp som har lagts till på Start sidan. Åtgärds knappen kan programmeras för att utföra åtgärder när en användare knackar på den.

 • Paneler – en kontroll panel kan innehålla många användar gränssnitts element (t. ex. knappar, textfält, växlar, reglage), där alla kan programmeras för att utföra åtgärder. Det gör att du kan kombinera en egen grupp med kontroller på en gemensam plats.

 • Web Apps – en genväg till webb program har lagts till på Start sidan. Webb appen startar en fördefinierad webb sida i hel skärms läge. Detta är tillgängligt på alla enheter med en webb motor (t. ex. en styrelse och en Skriv bords serie, med undantag för DX).

Logga in i det lokala webb gränssnittet med hjälp av inloggnings uppgifterna admin, RoomControl eller Integrator och navigera till anpassnings > UI Extensions Editor.


UI Extensions Editor

Härifrån kan du:

 • Lägg till, överför, hämtar eller ta bort en GRÄNSSNITTs anknytning.

 • Skapa och konfigurera många typer av kontroller.

 • Ange ett användar gränssnitts anknytnings namn till aktiv eller inaktiv.

 • Definiera när UI-anknytningen ska visas.

 • Exportera dina GRÄNSSNITTs anknytningar till video enheten eller till en fil på datorn.

Om du vill ansluta en anknytning till ett makro måste du använda det unika ID: t för objektet. Till exempel kan ID: t för växlingen vara "lights_on". Sedan skriver du ett makro som övervakar skärmens knackningar och när det upptäcks att knappen "lights_on" har kopplats från, så det kommer att ge önskat kommando (t. ex. slå på/av lamporna).

Exempel på hur du ansluter GRÄNSSNITTs anknytningar till makron finns i avsnittet UI Extensions i anpassnings guiden.

Makro redigeraren innehåller kod redigerare, loggnings verktyg och kontroller för snabb testning av makron.


Makro redigerings program

Logga in i det lokala webb gränssnittet med hjälp av admin -inloggning och navigera till anpassnings > makro redigeraren. Härifrån kan du:

 • Skapa, redigera och ta bort makron.

 • Importera eller exportera makron (*. js).

 • Aktivera eller inaktivera makron.

 • Granska fel söknings loggar.

 • Spara dina ändringar (Ctrl + S)


  Om någon har samtidigt redigerat samma makro från en annan webbplats kommer du att få alternativ att hämta en kopia av din version, ta bort din redigering eller skriva över den andra versionen.