Webex-appen ger nu en integrerad mötesupplevelse när du deltar i ett Webex-standardmöte, ett möte i ett personligt rum och ettWebex-appmöte som är kopplat till ettutrymme.

Webex-möten och möten i personliga rum i Webex-appen

Webex-appen har stöd för följande funktioner när du deltar i Webex standardmöten och möten i personliga rum i Webex-appen:

  • Om du är värd för ett Webex-standardmöte eller ett möte i ett personligt rum kan du starta och hålla i mötet direkt frånWebex-appen. Som värd har du möjlighet att spela in mötet, låsa mötet, stänga av och slå på ljudet för personer, låta någon i mötet, ta bort någon från mötet och avsluta mötet. Du kan även överföra värdrollen till någon annan så att du kan lämna mötet och personen kan avsluta mötet senare.

  • När du deltar i eller startar ett möte från Webex-appen kan du använda ljudalternativ för telefon inklusive Inringning och Ring mig, beroende på Webex Meetings kontoinställningar.

  • Deltagarlistan visar samma information om deltagarna du vill se om du har anslutit till mötet från Meetings.

Mötesfunktioner för möten associerade med ett utrymme

När någon som har ett Meetings-konto skapar ett utrymme blir utrymmets skapare mötessponsor. När någon medlem i utrymmet schemalägger eller startar möten från utrymmet har mötena betalda Webex-mötesfunktioner, t.ex. ljudalternativ för telefon, inklusive Inringning och Ring mig, beroende på mötessponsorns värdkonto, inspelnings- och gästmötesåtkomst. Vem som helst i utrymmet kan spela in mötet, stänga av och slå på ljudet för andra, släppa in personer eller ta bort personer utan att förlita sig på en enda värd. Eftersom dessa möten är kopplade till ett Webex App-utrymme är de idealiska för projekt som kräver kontinuerligt teamengagemang, sammanhang och permanent historik.

Möten i utrymmet kan ha stöd för upp till 200 mötesdeltagare (tidigare har vi haft stöd för upp till 100 mötesdeltagare).

Möten som är kopplade till ett utrymme har även möteskontroller som gör att du enkelt kan växla mellan talarvyn och delat innehåll, visa mötesdeltagarnas lista och göra andra ändringar i layouten. Du kan även se vem som talar eller delar innehåll och även vilka som har ljudet avstängt eller inte är anslutet till ljudet.

Mer information

Se följande artiklar för mer information om mötesupplevelsen i Webex-appen:

Om du är administratör kan du se till att dina Webex-organisationer, Webex-webbplatser och användarkonton uppfyller vissa krav för att få ut så mycket som möjligt av mötesupplevelsen i Webex-appen. För mer information, se Förutsättningar för mötesupplevelsen i Webex-appen.