Appen Cisco Desk Camera söker efter uppdateringar när du startar det. Det kör också uppdaterings kontroller när du håller det öppet. När en appuppdatering identifieras så laddar appen ner uppdateringen i bakgrunden.

Du kan se hur många uppdateringar som finns tillgängliga på fliken updates. Ett nummer 1 anger att det finns en uppdatering för antingen kamera appen eller kamerans fasta program vara. Siffran 2 innebär att det finns uppdateringar för både kameraappen och kamerans fasta programvara.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Gå till fliken updates och klicka på starta om program.

Om kameraappen visar att den fasta programvaran är uppdaterad kan du klicka på Sök efter uppdatering ändå för att kontrollera om det finns en tillgänglig uppdatering.

Skärm bilden för uppdatering av kamera appen