Använd en av dessa tjänster för att hantera gatewayen:

  • Lokal gateway – Aktiverar en router (Cisco eller tredje part) för att integrera din befintliga lokala distribution med Webex Calling.

  • Överlevnadsgateway – Aktiverar en Cisco-router för att tillhandahålla funktioner för samtalsöverlevnad för webbplatser i händelse av tjänsteavbrott.

    För att tilldela överlevnadsgatewaytjänster anger du värdnamn som används i trustpoint-certifikatet och IP-adressen till vilka slutpunkter registreras.

Tilldela lokal gateway som en tjänst

Så här lägger du till den lokala gatewaytjänsten i din hanterade gateway:

1

Gå till Control Hub Tjänster > Samtal > Hanterade gateways. Välj gatewayen, klicka på Åtgärder (...) och välj Tilldela tjänst.

2

I popup-fönstret väljer du Lokal gateway i listrutan.

3

Välj trunken som ska tilldelas till gatewayen i listrutan.


 

Endast trunkar som inte är tilldelade till någon gateway och som för närvarande är tillgängliga visas.

När den har tilldelats visar enheten i listan över hanterade gatewayar tjänsten.

Tilldela överlevnadsgateway som en tjänst

Så här lägger du till webbplatsens överlevnadstjänst i din hanterade gateway:

1

Gå till Control Hub Tjänster > Samtal > Hanterade gateways. Välj gatewayen, klicka på Åtgärder (...) och välj Tilldela tjänst.

2

I popup-fönstret väljer du Överlevnadsgateway i listrutan.

3

Välj platsen där den här gatewayen är installerad. Ange värdnamn som används i trustpoint-certifikatet och IP-adress till vilka slutpunkter registreras.

4

Klicka på Tilldela.

När den har tilldelats visar enheten i listan över hanterade gatewayar tjänsten.

Ta bort tilldelning av tjänster för en hanterad gateway

Så här tar du bort tilldelning av tjänster för en hanterad gateway:

1

Gå till Samtal > Hanterade gateways. Klicka på raden som visar den hanterade gatewayen.

2

På sidan Gateway-sammanfattning klickar du på Åtgärder och välj Ta bort tilldelning av tjänst .


 

Du kan inte ta bort en gatewayinstans med tilldelade tjänster. Ta först bort tilldelningen av dess tjänster.

3

Läs varningen och klicka på Bekräfta.