allmän bild av Webex-bottar

Exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Att använda kort gör det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.


Rapportera alla problem på boten med kort för att devsupport@webex.com.

Innan du ställer in meddelanden för ditt Mailchimp-konto måste du lägga till Mailchimp-boten i ett utrymme och länka ditt konto. Du kan lägga till Mailchimp-boten i ett grupputrymme eller så kan du skapa ett direkt utrymme för Mailchimp-boten.

1

Om du vill lägga till Mailchimp-boten i ett grupputrymme går du till Meddelanden och väljer det utrymme som du vill använda för Mailchimp-aviseringar.


 

Om du vill skapa ett direkt utrymme för Mailchimp-boten anger du Mailchimp.bot@webex.bot i sökfältet .

2

Välj personer, klicka på Lägg tillpersoner och ange namnet på Mailchimp-boten: Mailchimp.bot@webex.bot.

Boten skapar ett direkt utrymme med ett välkomstmeddelande.

3

Klicka på Länka konto i välkomstmeddelandet.

4

På webbsidan som öppnas anger du dina Mailchimp-kontouppgifter och loggar in.

5

På sidan Tillåt Cisco Webex klickar du på Tillåt för att tillåta att Webex-appen får åtkomst till ditt Mailchimp-konto.

Mailchimp-boten skickar ett meddelande om att utrymmet lyckades. Meddelandet innehåller även en Hantera aviseringar-knapp som du kan använda för att ställa in dina aviseringar.
6

Om du vill ha mer information kan du be bot om hjälp:

  • I ett grupputrymme som innehåller bot, ange @Mailchimp hjälp och skicka.
  • I ett direkt utrymme med bot, ange hjälp och skicka.
Boten skickar ett meddelande med en lista över kommandon som stöds.

När du har lagt till Mailchimp-boten i ett utrymme och länkat ditt konto, kan du välja vilka typer av händelser som du vill få aviseringar om. Du kan markera och avmarkera nofications direkt i ett utrymme eller så kan du använda Mailchimp-instrumentpanelen.

Du kan få aviseringar om följande händelser i ditt Mailchimp-konto:

  • Kampanj skickad – Skickar ett meddelande när en kampanj skickar statusändringar.

  • E-postadressen har ändrats – Ett meddelande skickas när en användares e-postadress ändras.

  • E-postadressen har rensats – En avisering skickas när en befintlig e-postadress inte blir levererad.

  • Profilen har uppdaterats – Skickar ett meddelande när en användarprofil uppdateras.

  • Användare prenumererar – Skickar ett meddelande när en kontakt prenumererar på en lista.

  • Användare uppsenad – Skickar ett meddelande när en kontakt avslutar prenumerationen från en lista.

1

Hantera aviseringar från ett grupputrymme eller från ett direktutrymme med Mailchimp-boten:

  • Om Mailchimp-boten är i ett grupputrymme anger @Mailchimp hjälp och skickar meddelandet.

  • Om Mailchimp-boten är i ett direkt utrymme anger du hjälpen och skickar meddelandet.

Mailchimp-boten skickar ett meddelande med länken Hantera aviseringar.
2

Klicka på länken Hantera aviseringar för att öppna listan med aviseringar.

3

I listruta väljer du vilken Mailchimp-lista som du vill få aviseringar om.

4

Välj en eller flera aviseringar i aviseringslistan och klicka på Spara för att spara dina inställningar.

5

Om du vill visa eller redigera dina aviseringar i Mailchimp-instrumentpanelen, klicka på Instrumentpanel .

Instrumentpanelen är ett webbaserat verktyg som visar vilka utrymmen som innehåller din Mailchimp-bot och låter dig skapa och redigera meddelanden.

Nästa steg

Om du behöver hjälp eller har några frågor angående bottar i Webex-appenkan du kontakta devsupport@webex.com.