Du kan använda Webex-appen för att ringa samtal på en Webex-enhet när din app är ansluten till den.

  • Ring ett utrymme : När du ringer ett utrymme meddelas alla mötesdeltagare i det utrymmet på sina enheter. 
Under samtalet kan vem som helst i utrymmet delta genom att välja den gröna Delta-knappen .

    Välj ett utrymme och klicka på Möte-ikonen .

  • Ring en kontakt : Välj en kontakt och klicka på videosamtalsikonen. Välj Webex Call .