Om du vill prova Webex för både Google Kalender och Gmail hämtar du Webex-appen för Google Workspace (den här länken är endast tillgänglig för Google Workspace-användare).

Mer information om Webex för Google Workspace finns i dessa artiklar:

Schemalägg möten i Google-arbetsytan

Webex för Google Workspace gör det enklare än någonsin att schemalägga och delta i möten i Google Kalender. Administratören följer en enkel process för att göra Webex-integreringen tillgänglig i Google Kalender. Du behöver inte installera något. Lägg till ett fullt utrustat möte eller möte i ett personligt rum för konferenser. Välj tid och hur ofta du vill att mötet ska upprepas. Du kan även schemalägga undantag till en återkommande mötesserie.

Delta i möten från Google Kalender

Kalenderinbjudan visar mötesinformationen och innehåller en länk för att delta i mötet. Om du vill delta från ett standardbaserat videosystem ringer du videoadressen.

Om din administratör har aktiverat Webex Hybrid-kalendertjänsten är det ännu enklare att delta i möten som schemalagts från Google Kalender. En anslutningsknapp visas innan mötet startar på din videoenhet och även i Webex-appen.

Schemalägg möten i Gmail

Schemalägg ett möte i Gmail för Google Workspace direkt från ett e-postmeddelande så att du kan följa upp mottagarna ansikte mot ansikte. Klicka Webex-ikonen på sidopanelen och välj Starta eller Delta under Kommande möten. Ändra mötesämnet och välj tidszon samt datum och tid. Som standard blir adresserna i fälten Till och Från e-postmeddelandet mötesinbjudna. Ange e-postadressen till mötesdeltagare som du vill lägga till och klicka sedan på Skapa möte.

Delta i och starta möten från Gmail

Det är bekvämt att starta eller delta i ett möte som är schemalagt med Gmail. Klicka på sidopanelen och välj Starta eller Delta under Kommande möten. Träffas omedelbart med alla mottagare av e-postmeddelandet genom att klicka på Starta ett direktmöte. Ange ett nytt mötesämne, bjud in fler mötesdeltagare och välj Starta möte.