Fliken Ljud och video
1

Logga in på User Hub och välj sedan Inställningar.

2

Välj Ljud och video fliken.

3

Redigera inställningarna för din typ av ljudanslutning.

4

Välj om du vill visa ett avgiftsfritt nummer eller ett globalt inringningsnummer för deltagarna.

5

Bredvid In- och utpasseringston väljer du den indikator som du vill höra när någon går in i eller lämnar ljuddelen av mötet.


 

När du använder alternativet Webex-ljud och funktionen Meddela namn är markerad kommer de som deltar via alternativet Använd dator för ljud inte att få möjlighet att spela in och meddela sitt namn.

På Webex Suite-mötesplattformen stöds inte Meddelandenamn som en inträdes- och utträdesljudton.

6

Ange standardnumret för inringning för de sessioner som du är värd för eller deltar i.

Ställ in upp till två inringningsnummer som ska visas när du deltar:

  • För dig och dina deltagare när du är mötesvärd.

  • Endast för dig när du inte är mötesvärd.

7

Under Mina telefonnummer anger du de telefonnummer som ska användas för att autentisera dig. Dessa nummer visas när du använder Ring mig alternativ för att ansluta till ljud i möten.

8

Ange en värd-PIN-kod om du vill starta ett möte i det personliga rummet via telefon eller videosystem eller ett schemalagt möte via telefon.

9

Ange en ljud-PIN-kod om du vill ha en sekundär nivå av telefonautentisering.

10

För att använda ett Webex Personligt konferensmöte (PCN) klicka Skapa ett konto .

11

Om du vill delta i möten snabbare markerar du Anslut automatiskt till ljud via dator kryssrutan.

När du sedan startar eller deltar i ett möte på den här webbplatsen ansluts ljudet automatiskt till datorn.

12

Lägg till information om Videosystem till exempel videosystemets namn och videoadress. Du kan lägga till upp till tre videosystem.

13

Välj Spara.