Fliken Ljud och video

1

Välj Inställningar till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Ljud och video.

2

Redigera inställningarna för din typ av ljudanslutning.

3

Välj om du vill visa ett avgiftsfritt nummer eller globalt inringningsnummer för deltagarna.

4

Bredvid Inträdes- och utträdesljudton väljer du den signal du vill höra när någon träder in i eller lämnarmötets ljuddel. För att stänga av ljudsignaler och namnmeddelanden väljer du Ingen ton.


 

Om funktionen Meddela namn har valts för att använda ljudalternativet för Webex-appen får de som ansluter via datorn för ljud inte alternativet att spela in och meddela sitt namn.

5

Ange standardinställningen för nummer för inringning för de sessioner du är värd för eller deltar i.

Ange upp till två inringningsnummer som ska visas när du ansluter:

  • För dig och dina deltagare när du är mötesvärd.

  • Endast för dig när du inte är mötesvärd.

6

Under Mitt telefonnummeranger du de telefonnummer som du Webex Meetings använder för att autentisera dig. Dessa nummer kommer att visas när du använder alternativet Ring mig för att ansluta till ljud i möten.

7

Ange en värd-PIN-kod om du vill starta ett möte i ett personligt rum via telefon, videosystem eller ett schemalagt möte via telefon.

8

Ange en ljud-PIN-kod om du vill ha en sekundär verifieringsnivå.

9

Klicka på Skapa ett konto om personlig konferens vill använda ett Webex-möte.

10

Om du vill delta i möten snabbare markerar du kryssrutan Anslut automatiskt till ljud med dator.

När du sedan startar eller deltar i ett möte på den här webbplatsen ansluts ljudet automatiskt till datorn.

11

Lägg till information för videosystem som namnet och videoadressen. Du kan lägga till upp till tre videosystem.

12

Välj Spara.