Odstránením akýchkoľvek hybridných služieb z vašich lokálnych zdrojov nielenže odoberiete používateľom prístup k funkciám. Odstraňujete aj súvisiacu konfiguráciu.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby > Hybrid a potom kliknite Zobraziť nastavenia na hybridnú servisnú kartu.

2

Prejdite na Deaktivovať sekciu a kliknite Deaktivovať.

3

Prečítajte si upozornenie, ktoré sa zobrazí, a potom pokračujte, ak ste si istí.

Služba už nie je pre vašu organizáciu k dispozícii a všetok lokálny softvér konektora je odstránený z vašich registrovaných zdrojov.