Lägg till användare till en grupp i WebEx Cloud Connected Audio Portal

1

Logga in på WebEx CCA Portal och gå sedan till grupper och användare.

2

Välj den grupp som du vill lägga till en användare till och välj Sök efter befintliga användare.

3

Sök efter användaren, markera kryss rutan bredvid deras namn och välj Lägg till i grupp.

Sök efter användare på WebEx-portalen för Molnanslutet ljud

1

Logga in på WebEx CCA Portal och gå sedan till grupper och användare.

2

Välj Sök befintliga användare.

3

Ange användarens e-postadress och välj Sök.

Skapa användare och tilldela principer i WebEx Molnanslutet ljud portal

1

Logga in på WebEx CCA Portal, gå till grupper och användareoch välj skapa användare.

2

Ange användarens uppgifter, välj en policy från rullgardinsmenyn och välj Spara.

Ta bort användare från en grupp i WebEx-Molnanslutet ljud portalen

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Användare och grupper och välj sedan den grupp som du vill ta bort någon från.

2

Hitta användaren och välj ta bort användare från grupp i den nedrullningsbara listan.

Redigera användare i Molnanslutet ljud portalen för WebEx

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Användare och grupper och välj sedan den grupp som du vill ta bort någon från.

2

Hitta användaren och välj Redigera användare i den nedrullningsbara listan.

3

Gör nödvändiga ändringar och välj Spara.