Přidat uživatele do skupiny na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a poté přejděte na Skupiny a Uživatelé.

2

Vyberte skupinu, do které chcete přidat uživatele, a vyberte možnost Hledat stávající uživatele.

3

Vyhledejte uživatele, zaškrtněte políčko vedle jeho jména a vyberte Přidat do skupiny.

Vyhledávání uživatelů na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se do Webex cca Portal a poté přejděte na Skupiny a Uživatelé.

2

Vyberte možnost Hledat stávající uživatele.

3

Zadejte e-mailovou adresu uživatele a vyberte Hledat.

Vytvářejte uživatele a přiřazujte zásady na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se k portálu Webex cca, přejděte do části Skupiny a uživatelé a vyberte možnost Vytvořit uživatele.

2

Zadejte informace o uživateli, z rozevíracího seznamu vyberte zásady a vyberte možnost Uložit.

Odebrat uživatele ze skupiny na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se k portálu Webex cca, přejděte do části Skupiny a uživatelé a vyberte skupinu, ze které chcete někoho odebrat.

2

Vyhledejte uživatele a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Odebrat uživatele ze skupiny.

Upravit uživatele na zvukovém portálu Webex Cloud Connected

1

Přihlaste se k portálu Webex cca, přejděte do části Skupiny a uživatelé a vyberte skupinu, ze které chcete někoho odebrat.

2

Vyhledejte uživatele a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit uživatele.

3

Proveďte potřebné úpravy a vyberte Uložit.