Přidání uživatelů do skupiny na audioportálu připojeném ke cloudu Webex

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Skupiny a uživatelé.

2

Vyberte skupinu, do které chcete přidat uživatele, a vyberte Hledat stávající uživatele.

3

Vyhledejte uživatele, zaškrtněte políčko vedle jeho jména a zvolte Přidat do skupiny.

Vyhledávání uživatelů na audioportálu Připojeném ke cloudu Webex

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA a přejděte na Skupiny a uživatelé.

2

Vyberte Hledat stávající uživatele.

3

Zadejte e-mailovou adresu uživatele a vyberte Hledat.

Vytváření uživatelů a přiřazování zásad na audioportálu připojeném ke cloudu Webex

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte na Skupiny a Uživateléa vyberte Vytvořit uživatele .

2

Zadejte informace o uživateli, vyberte zásadu z rozevíracího seznamu a vyberte Uložit.

Odebrání uživatelů ze skupiny na audioportálu připojeném ke cloudu Webex

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte na Skupiny a Uživateléa vyberte skupinu, ze které chcete někoho odebrat.

2

Najděte uživatele a v rozevíracím seznamu vyberte Odebrat uživatele ze skupiny.

Úprava uživatelů na audioportálu připojeném ke cloudu Webex

1

Přihlaste se k portálu Webex CCA, přejděte na Skupiny a Uživateléa vyberte skupinu, ze které chcete někoho odebrat.

2

Najděte uživatele a v rozevíracím seznamu vyberte Upravit uživatele.

3

Proveďte potřebné úpravy a vyberte Uložit.