Dodaj użytkowników do grupy w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się w portalu Webex CCA, a następnie przejdź do sekcji Grupy i użytkownicy.

2

Wybierz grupę, do której chcesz dodać użytkownika, i wybierz opcję Przeszukaj istniejących użytkowników.

3

Wyszukaj użytkownika, zaznacz pole wyboru obok jego nazwy i wybierz Dodaj do grupy.

Wyszukaj użytkowników w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się w portalu Webex CCA, a następnie przejdź do sekcji Grupy i użytkownicy.

2

Wybierz opcję Przeszukaj istniejących użytkowników.

3

Wprowadź adres e-mail użytkownika i wybierz Szukaj.

Twórz użytkowników i przypisuj zasady w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się do portalu Webex CCA, przejdź do sekcji Grupy i użytkownicy i wybierz Utwórz użytkownika.

2

Wprowadź informacje o użytkowniku, wybierz zasadę z listy rozwijanej i wybierz Zapisz.

Usuń użytkowników z grupy w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się w portalu Webex CCA, przejdź do sekcji Grupy i użytkownicy, a następnie wybierz grupę, z której chcesz kogoś usunąć.

2

Znajdź użytkownika i wybierz z listy rozwijanej opcję Usuń użytkownika z grupy.

Edytuj użytkowników w portalu audio Webex Cloud Connected

1

Zaloguj się w portalu Webex CCA, przejdź do sekcji Grupy i użytkownicy, a następnie wybierz grupę, z której chcesz kogoś usunąć.

2

Znajdź użytkownika i wybierz z listy rozwijanej opcję Edytuj użytkownika.

3

Wprowadź niezbędne zmiany i wybierz Zapisz.