הוסף משתמשים לקבוצה בפורטל האודיו המחובר לענן של Webex

1

היכנס לפורטל CCA של Webex, ולאחר מכן עבור אל קבוצות ומשתמשים.

2

בחר את הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף משתמש, ובחר חפש משתמשים קיימים.

3

חפש את המשתמש, בחר בתיבת הסימון שליד שמו ובחר הוסף לקבוצה.

חפש משתמשים בפורטל האודיו המחובר לענן Webex

1

היכנס לפורטל CCA של Webex, ולאחר מכן עבור אל קבוצות ומשתמשים.

2

בחר חיפוש משתמשים קיימים.

3

הזן את כתובת הדוא"ל של המשתמש ובחר חיפוש.

צור משתמשים והקצה מדיניות בפורטל האודיו המחובר לענן של Webex

1

היכנס לפורטל CCA של Webex, עבור אל קבוצות ומשתמשים ובחר צור משתמש.

2

הזן את פרטי המשתמש, בחר מדיניות מהרשימה הנפתחת ובחר שמור.

הסר משתמשים מקבוצה בפורטל האודיו המחובר לענן של Webex

1

היכנס לפורטל CCA של Webex, עבור אל קבוצות ומשתמשים ולאחר מכן בחר את הקבוצה שברצונך להסיר ממנה מישהו.

2

מצא את המשתמש, ובחר הסר משתמש מהקבוצה מהרשימה הנפתחת.

ערוך משתמשים בפורטל האודיו המחובר לענן של Webex

1

היכנס לפורטל CCA של Webex, עבור אל קבוצות ומשתמשים ולאחר מכן בחר את הקבוצה שברצונך להסיר ממנה מישהו.

2

מצא את המשתמש ובחר ערוך משתמש מהרשימה הנפתחת.

3

בצע את העריכות הנדרשות ובחר שמור.