Tilføj brugere til en gruppe i portalen for WebEx Cloud-forbundet lyd

1

Log ind på WebEx CCA-portal, og gå derefter til grupper og brugere.

2

Vælg den gruppe, som du vil føje en bruger til, og vælg Søg i eksisterende brugere.

3

Søg efter brugeren, Marker afkrydsningsfeltet ud for deres navn, og vælg Tilføj til gruppe.

Søg efter brugere i WebEx-Cloud-forbundet lyd portalen

1

Log ind på WebEx CCA-portal, og gå derefter til grupper og brugere.

2

Vælg Søg efter eksisterende brugere.

3

Indtast brugerens e-mailadresse, og vælg Søg.

Opret brugere, og Tildel politikker i WebEx-Cloud-forbundet lyd portalen

1

Log ind på WebEx CCA-portal, gå til grupper og brugere, og vælg Opret bruger.

2

Indtast brugerens oplysninger, vælg en politik fra rullegardinmenuen, og vælg Gem.

Fjernbrugere fra en gruppe i WebEx-portalen til

1

Log ind på Webex CCA-portalen, gå til Grupper og brugere, og vælg derefter den gruppe, du vil fjerne en person fra.

2

Find brugeren, og vælg Fjern bruger fra gruppe fra rullegardinmenuen.

Rediger brugere i WebEx-Cloud-forbundet lyd portalen

1

Log ind på Webex CCA-portalen, gå til Grupper og brugere, og vælg derefter den gruppe, du vil fjerne en person fra.

2

Find brugeren, og vælg Rediger bruger fra rullegardinmenuen.

3

Foretag de nødvendige redigeringer, og vælg Gem.