Inledning

Du kan använda Webex CCA Portal för att hantera, redigera och begära ytterligare telefonidomäner om du är tjänstleverantörspartner för Webex molnanslutet ljud.

Här följer en beskrivning av de relevanta termerna:

 • Telefonidomän (TD) – telefonidomäner definierar specifik information om en unik partner- eller kundkonfiguration och kan delas mellan webbplatser på samma Webex-kluster. Inom telefonidomänen tilldelas en telefonnummergrupp, ett Webex-kluster och en ljudbrygga. Det kan finnas flera telefonidomäner för en partner eller kund om de har unika Webex-webbplatser på olika bryggor.

 • Webex-webbplats – en Webex-webbplats har ett unikt namn och en unik URL samt ett eget databasregister. En Webex-webbplats är oftast namngivet efter företaget, och är den webbplats som är värd för företagets Webex-möten. Varje webbplats kan ha unika konfigurationer som bestämmer specifika behörigheter, lista över värdar, sidmärkning och telefonkonfiguration.

 • Webex-kluster – varje Webex-webbadress är länkad till ett visst kluster. Ett kluster är en grupp av servrar i en pool som delar ett primärt och ett sekundärt serviceställe över olika datacenter.

 • Webex-ljudbrygga – i Webex CCA Portal hänger en primär brygga och en säkerhetskopieringsbrygga ihop som en uppsättning. En Webex-ljudbrygga kan vara värd för ett visst antal samtal på samma gång och har tilldelats en specifik telefonidomän. Den specifika telefonidomänen har tilldelats en Webex-webbplats. Bryggor kan ha unika konfigurationer inklusive flera innehavar-, inringnings- och återuppringningsparametrar.

 • Återuppringningsgrupp – en återuppringningsgrupp definierar vilka länder eller regioner som kan ta emot en återuppringning från systemet under ett möte.

Visa information om telefonidomän

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj din organisation och markera Telefonidomän.

3

På sidan Telefonidomäner väljer du en domän för att visa en lista över associerade webbplatser.

Begär en ny telefonidomän

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj din organisation och markera Telefonidomän.

3

Markera Begär telefonidomän.


 

Om du inte är CME-certifierad för den region du valde måste du ange ett bryggnamn. Om du är CME-certifierad i den region du valde behöver du inte ange något bryggnamn.

4

Välj sedan ett av följande sätt att lägga till telefonnummer:

 • Du kan själv mata in varje nummer genom att markera Lägg till telefon och ange all obligatorisk information.


   

  • Telefonetikett är en beskrivning av det här telefonnumret som visas för alla användare i Cisco Webex.

  • En telefonidomän får bara ha ett avgiftsbelagt standardnummer. Den kan också, ifall du önskar, ha ett avgiftsfritt standardnummer. De två numren visas i mötesklientens inringningspanel som standardnummer.

  • För Global visningmarkerar du Visa så att användare som ringer in till Webex-möten från ett annat land vet vilka nummer de ska ringa. Det här alternativet är endast tillgänglig för de avgiftsbelagda och avgiftsfria standardnumren. Om du väljer NO, kan dessa två nummer inte väljas från Alla globala inringningsnummer när du ansluter till ljud i ett möte. Vi rekommenderar att du väljer Visa för det här alternativet.

  • Om du väljer Hidden från Dolt på klient rullgardinsmenyn är det här telefonnumret osynligt för alla användare i Cisco Webex.

   Det här alternativet kan endast väljas när ett telefonnummer är fördelat på fler än en DNIS, så att numren bara visas en gång i listan Alla globala inringningsnummer. Om ett telefonnummer endast är fördelat på en DNIS och är inställt som dolt kan telefonnumret sedan inte ta emot samtal.

 • För att importera nummer för inringning från en annan telefonidomän väljer du Importera från andra TD. Välj från en lista över befintliga telefonidomäner och kopiera några eller alla inringningsnummer.

   

  Du kan endast importera nummer från en annan telefonidomän i samma region.

 • För att importera nya nummer för inringning väljer du Importera från CSV.

   

  För att få hjälp att generera en CSV-fil kan du hämta mallen genom att välja Hämta mall för telefonnummer. Du måste spara den som en CSV-fil för att importera till Webex CCA Portal.


 

Nya telefonidomänsförfrågningar avvisas om:

 • Samma DNIS har tilldelats två olika visningsnummer.

 • Samma visningsnummer skapas i två olika länder.

 • Telefonidomänen innehåller ett nummer som redan används på en annan brygga.

 • Telefonidomänen innehåller fler än 300 visningsnummer.

 • Telefonidomänen innehåller en DNIS med färre än 7 eller fler än 15 tecken.

 • Innehåller minst ett av dessa tecken som inte kan användas: !, @, #, $, %, ^, &, * eller ~

5

Välj Skicka begäran för att skicka den nya begäran om telefonidomän. Det tar fem arbetsdagar för nya telefonidomäner att godkännas och visas i Webex CCA Portal.

Avboka eller redigera en skickad begäran om telefonidomän

När du har gjort en inlämning till Cisco AVOPS-teamet kan du avbryta eller redigera den skickade begäran. När begäran skickas igen startas den fem dagar långa godkännandeprocessen på nytt.


 

När en skickad telefonibegäran avbryts kommer bara inlämningen till Cisco att avbrytas. Telefonibegäran tas inte bort från Webex CCA Portal.

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj din organisation och markera Telefonidomän.

3

Välj Redigera bredvid den skickade telefonidomänsinlämningen som du vill redigera.

4

Välj Avbryt inlämning bredvid telefonidomänsinlämningen.

Du kan redigera och skicka telefonidomänsförfrågningar efter att du har avbrutit dem. Du kan inte avbryta inlämningar som redan har godkänts.

Redigera en befintlig telefonidomän

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj din organisation och välj Telefonidomäner .

3

Välj redigera bredvid den telefonidomän som du vill redigera.

4

Gör nödvändiga ändringar, välj Skicka förfrågan och välj sedan Skicka .

5

Välj Automatisk synkronisering och välj sedan Slutför .

Flytta en webbplats till en annan telefonidomän

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj din organisation och markera Telefonidomän.

3

Välj den telefonidomän som har den webbplats som du vill flytta.

4

Klicka på rullgardinsmenyn Flytta webbplats och välj sedan telefonidomänen som du vill flytta webbplatsen till. Webbplatser kan endast flyttas till telefonidomäner i samma kluster. Webbplatser kan inte flyttas till olika regioner.

5

Välj Ja. Flytten sker direkt efter bekräftelse.


 

Om du vill flytta webbplatsen till en telefonidomän inom en annan telefonibrygga kontaktar du Cisco-support eller din kontorepresentant.