Digital skyltning är tillgänglig för enheter i Board-, Desk- och Room-serien.

För att undvika risken för tidig försämring av skärmen rekommenderar vi att du håller användningen av digital signage under högst 12 timmar per dag.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.

Konfigurera från Control Hub

Du kan visa webbinnehåll i helskärmsläge på enheten Board, Desk eller Room Series. Med digital signatur kan du se till att webbsidorna visas på skärmen när din enhet är i viloläge.


Om din enhet har en anpassad bakgrund kan den inte gå in i halvvaket tillstånd. Se till att avaktivera bakgrunden om du vill ställa in digital skyltning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och väljer din enhet i listan.


 

Välj flera enheter för att använda digital skyltning på flera enheter och klicka på Redigera konfigurationer i verktygsfältet.

2

Gå till Konfigurationer och klicka på Digital Signage.

3

Aktivera Aktivera digital skyltning och välj om du vill aktivera interaktivitet.Interaktivitet fungerar bara på Board och Desk Series.

4

Ange URL-adressen till webbsidan som du vill visa. Om din organisation har en aktiv anpassad integrering som tillhandahåller digital skyltning kan du välja att använda den för skyltning. Läs mer om Workspace integrationer.

5

Välj Spara.

Som standard visas webbsidan i 120 minuter innan enheten övergår i vänteläge.

Konfigurera från enhetens webbgränssnitt

Du kan även aktivera digital skyltning via webbportalen på enheten där du kan ställa in fler konfigurationer. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt det. Observera att enheten inte kan försättas i viloläge om den har en anpassad bakgrund. Se till att avaktivera bakgrunden om du vill ställa in digital skyltning.

Välj först Inställningar på menyn till vänster. Välj följande under Konfigurationer:

  • Webbmotor > Läge: Välj för att aktivera webbmotorn.

  • Webbmotor > FjärrrFelsökning: Med fjärrfelsökning kan du köra Chromes utvecklarkonsol på din bärbara dator. Se till att stänga av fjärrrfelsökning efter användning. Mer information finns i artikeln Felsökning.

Använd sedan följande konfigurationer för att ställa in digital skyltning:

  • Vänteläge > Skyltning > Ljud: Ljudet är avstängt som standard men du kan slå på det med denna konfiguration. Ljudvolymen följer videosystemets ljudinställning.

  • Vänteläge > Skyltning > InteraktivtLäge: Välj interaktivt för att aktivera möjligheten att interagera med webbsidan. Om du väljer EjInteraktiv dirigeras användarna tillbaka till startskärmen när de klickar på på webbsidan.

  • Vänteläge > Skyltning > Läge: Slå för att aktivera webbvyn.

  • Vänteläge > Skyltning > UppdateringsIntervall: Webbvyn uppdateras efter N sekunder. Den här inställningen är användbar för webbsidor som inte kan uppdatera sig själva. Du bör inte använda den här inställningen i interaktivt läge.

  • Skyltning > Url: Ange URL för webbsidan som du ska visa på skärmen.

Eftersom webbsidan visas på skärmen innan enheten övergår till vänteläge kan det vara bra att ställa in följande konfigurationer för vänteläge:

  • Vänteläge > Kontroll: Slå på för att enheten ska gå till vänteläge när väntelägesfördröjning är slut. När enheten stängs av går det inte att ange vänteläge.

  • Vänteläge > Fördröj > 120: Definiera hur länge (i minuter) som enheten ska vänta innan den går till vänteläge. Vi rekommenderar att du ställer in timern på 120.

  • Vänteläge > VaknaVidRörelseavkänning: Om inställd som av är vakna vid rörelseavkänning inaktiverad. Om inställningen är På aktiveras systemet automatiskt från viloläge när folk går in i rummet.