Med Cisco Accessory Hub kan du uppgradera och kontrol lera den inbyggda program varan i din webbläsare. Den kontrollerar automatiskt din headsets fasta program vara och ger dig möjlighet att uppgradera ditt headset när det finns nyare tillgänglig fast program vara.

Du kan uppgradera följande headset på tillbehörs navet:

  • Cisco-headset i 320-serien
  • Cisco-headset i 520- och 530-serien
  • Cisco-headset i 560-serien
  • Cisco-headset 730
  • Bang & Olufsen Cisco 980
  • Cisco-headset USB HD-adapter

Du kan även ladda upp en äldre firmware-version från din dator. Ladda ned de zippade firmware-filerna från Ciscos nedladdningssida för programvara och extrahera .ptc-filerna med firmware. Headset-modeller överensstämmer med varje. PTC-fil efter namn. Använd följande tabell som vägledning:

Tabell 1. Program vara för headset-filer

Villkor

Headset-modell

DDP

Cisco-headset i 520- och 530-serien


 

Du kan bara uppgradera till nya firmwareversioner från version 2.3(1) eller senare. Du kan nedgradera från 2.3 (1), men Cisco Accessory Hub kan inte identifiera ditt headset efter att det har nedgraderats till den gamla fasta program varan.

md

Cisco-headset i 560-serien

sunkist

Cisco-headset 730

dongel

Cisco-headset USB HD-adapter

Innan du börjar

Du måste ha Google Chrome eller Microsoft Edge version 92 eller senare för att ha tillgång till den här funktionen.
1

Anslut ditt headset eller USB-kortet till en USB-port på datorn.

2

Gå till Cisco Accessory Hub under Google Chrome.

3

Klicka på Nästa och välj ditt headset i popupfönstret.

4

Gör något av följande:

  • Välj den senaste firmware-versionen i molnet.
  • Ladda upp en äldre firmware-version från din dator.
5

Klicka på Starta uppgraderingen.