Du kan uppgradera ditt headset i Cisco-headset 500-serien, Cisco-headset 730 eller Cisco-headset USB HD-adapter via Cisco Accessory Hub. Med det här verktyget kan du uppgradera och kontrollera firmware för headsetet i en webbläsare. Det kontrollerar automatiskt headsetets modell och firmware-version. Med det kan du välja att uppgradera ditt headset om det finns en nyare firmware-version.

Du kan även ladda upp en äldre firmware-version från din dator. Ladda ned de zippade firmware-filerna från Ciscos nedladdningssida för programvara och extrahera .ptc-filerna med firmware. .ptc-filerna har samma namn som headset-modellerna. Använd följande tabell som vägledning:

Tabell 1. Program vara för headset-filer

Villkor

Headset-modell

DDP

Cisco-headset i 520- och 530-serien


 

Du kan bara uppgradera till nya firmwareversioner från version 2.3(1) eller senare. Du kan nedgradera från 2.3(1), men Accessory Hub kan inte identifiera ditt headset om du nedgraderar till äldre firmware.

md

Cisco-headset i 560-serien

sunkist

Cisco-headset 730

dongel

Cisco-headset 730 USB-adapter

Innan du börjar

Du måste ha Google Chrome version 92 eller senare för att ha till gång till den här funktionen.

1

Anslut ditt headset eller USB-kortet till en USB-port på datorn.

2

Gå till https://upgrade.cisco.com/accessories i Google Chrome.

3

Klicka på Nästa och välj ditt headset i popupfönstret.

4

Gör något av följande:

  • Välj den senaste firmware-versionen i molnet.
  • Ladda upp en äldre firmware-version från din dator.
5

Klicka på Starta uppgraderingen.